02.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvordan tolke lignelsen om sennepsfrøet?

Er Jesu lignelse om sennepsfrøet et billede på kristendommens fremmarch ? Lignelsen nævnes i Lukasevangeliet kapitel 13 vers18-21. Ser man på de enkelte vers i lignelsen er der ikke tale om kristendommen, men om kristenhedens vækst og styrke. Sennepsfrøet bliver til et stort træ og himmelens fugle bygger rede i dets grene. Kristenheden roser sig i dag med at de har over 900.000.000 tilsluttede og de udgør Guds riges fundament. Er fuglene her noget positivt i lignelsen ? Jeg tror fuglene er et billede på noget negativt. Det fremgår klart af Johannes´ Åbenbaring kapitel 18 vers 2. Hvad angår surdejen i vers 21, må vi så ikke også forstå det negativt? Surdej er negativ i Første Korintherbrev 5:6; Galaterbrevet 5:9. Sande kristne skal derimod kendes på deres indbyrdes kærlighed til hinanden (Johannes 13:35). Samtidig ville der være få af dem, og de ville blive dårligt behandlet (Matthæus 7:13, 14; 5:11

Svar:

Det er spændende at læse i Bibelen og sammenholde de forskellige lignelser, billeder og symboler. Men man skal holde "tungen lige i munden", for man kan ikke bare overføre et givent billede og et konkret symbol fra en sammenhæng til en anden. De kan godt have forskellig betydning. Lad os kigge på de ting, du nævner:

Lignelsen om sennepsfrøet

Denne lignelse findes i Lukasevangeliet kapitel 13,18-21 og i Matthæusevangeliet kapitel 13,31-32 sammen med lignelsen om surdejen og i Markusevangeliet kapitel 4,30-32 lige efter lignelsen om sædens hemmelighedsfulde vækst

Sennepsfrøet er meget lille – selv om der er andre frø der er mindre – der er f.eks. frø af orkideer, som er meget mindre. Men blandt de frø, der blev sået i marker og haver, var sennepsfrøet et af de mindste, og det havde folk et forhold til. De vidste at dette lille frø - formodentligt af sort sennep ((Brassica nigra. L) – kan blive til en meget stor plante – en busk eller et lille træ på 3-4 meters højde.

Jesus bruger dette frø, som et billede på Guds rige og dette riges hemmelighedsfulde vækst. Begyndelsen er ringe og ser ubetydelig ud, men væksten er overraskende og afslutningen er imponerende: Det bliver til et træ, som himlens fugle bygger rede i. I jødedommen symboliserer fuglene en gang imellem hedningerne (f. eks. Daniels Bog kapitel 4,9) dvs. de folkeslag, som ikke er jøder. Dette kunne godt være tilfældet her i Lukas evangeliet kapitel 13.

Fuglene – billedet bruges positivt og negativt

Derfor er fuglene noget positivt i denne lignelse, i modsætning til lignelsen om sædens hemmelighedsfulde vækst, (lignelsen om Sædmanden i Markusevangeliet kapitel 4), hvor fuglene er en trussel. Sådan opleves det ikke i lignelsen om sennepsfrøet, her er der grund til at tro at Jesus med sennepsfrøets ringe størrelse og forbavsende vækst ville vise, at folkeslagene (hedningerne) kommer til Guds rige - det store træ - som det er forudsagt i Salmernes Bog 66 og 67.

I Johannes Åbenbaring kapitel 18 skildres ”det store Babylon” med et lignende billede, men urene fugle skjuler sig i ”det store Babylon” s historiske træ…det er negativt fordi ”det store Babylon” går til grunde – det symbolisere verdslighed, vildfarelse, hedenskab og frafald og måske den antikristelige forførelses centrum.

Surdej – billedet bruges positivt og negativt

I Lukasevangeliet kapitel 12 vers 1 (og i Markus 8,15, 1. Korintherbrev 5,6 og Galaterbrevet 5,9) er surdej noget som kan gennemsyre og ødelægge det hele. Det er anderledes i Lukasevangeliet kapitels 13 vers 20-21! I den lignelse gennemsyrer surdejen også det hele, men her er det ment som noget positivt, da Jesus tydeligt siger i de to foregående vers, at det her har med Guds riges vækst at gøre (Lukas 13,18-19! )

Husk

Husk at Jesu kritikere havde lagt mærke til, at han i hvert fald ikke var noget særligt - efter deres mening var han kun Josefs søn ( Lukas 4,22). Alligevel er han ”Guds kirkes grund alene”. Men begyndelsen var meget ringe – nærmest som et ubetydeligt sennepsfrø eller noget så dagligdags som en lille klump surdej, men læg mærke til resultatet: Kristne kirker i næsten alle lande. Det vigtige er ikke, om de er mange eller få, men at de har Jesu løfte med sig: Frygt ikke du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer riget! (Lukasevangeliet kapitel 12 vers 32)

Lignelserne har en umiddelbar pointe, dén skal vi holde fast i - og bede om klarhed til at tage til os.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 02.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også