15.11.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvem er profeterne i Daniels Bog?

Hvem er profeterne i Daniels bog? Hvilken opfattelse har profeterne af Messias?

Svar:

Hvem er profeterne i Daniels bog?

I Daniels Bog kapitel 9, ber profeten Daniel for Jerusalem, og han nævner Herrens tjenere og profeterne, i vers 2, 6, 10 og 24. (vers 2 omtaler han direkte profeten Jeremias). Mens han endnu bad kom englen/manden Gabriel ved aftenofferets tid - dvs. den niende time (Kl. 15) for at give Daniel indsigt og i vers 24 nævnes profeterne igen.

Dem Daniel her trækker frem, er alle profeter i det Gamle Testamente, som havde forudsagt, at Messias skulle komme. At ”profeternes syner bliver beseglet” (v.24) betyder, at Gud vil opfylde, det han havde lovet ved sine hellige profeter. I det som da skal ske har Israel og Jerusalem en central plads. Samtidig er det er tydeligt, at der også er tale om profetier om Messias/ Kristi komme.

Som eksempel kan vi nævne Moses, der selv var en profet. Derfor kunne han tale om en profet ligesom ham, som Herren skulle oprejse, og hermed forudsige Messias komme. (5. Mosebog kapitel 18 vers15-19). Andre eksempler på profetier om Messias er f. eks. Esajas Bog kapitel 7 vers14 med Immanuels-tegnet, og Esajas kapitel 11 vers 1 ”en kvist fra Isais stub”. Mikas Bog kapitel 2 vers 13, hvor han kaldes ”gennembryderen” og ”konge”. I Zakarias Bog kapitel 9 vers 9 kaldes han også ”konge” og mange andre steder.

Hvilken opfattelse har profeterne af Messias?

Der er skrevet bøger om profeternes opfattelse af Messias – så dette er bare et lille indblik i de løfter profeterne gav videre fra Gud. Gennem hele Gammel Testamente er Messias i færd med at komme! Gud gjorde det således, at endog den hedenske seer , Bileam, så Messias i det fjerne, som en stjerne, der stiger op af Jakob, dvs. det jødiske folk. Læg mærke til, at Jesus kalder sig selv for den strålende morgenstjerne i Bibelens sidste kapitel.

Profeternes forkyndelse var mere end en forudsigelse af Guds straffedomme over Israel. De havde også meget at sige om Guds nåde og tilgivelse for Israel og for hedningefolkene. Her er en række eksempler:

Læs Esajas 52,13 – 53,12 og se hvem og hvordan Messias er!

Læs Esajas 2,2-4, hvor den messianske fred omtales.

Esajas 25, 6-7 viser os at frelsen er bestemt for alle folkeslag.

Hvis vi læser Esajas 9, 5-6, ser vi, at Messias-barnets navne peger på hans guddommelighed og hans evige herredømme.

I Esajas 42,1 læser vi, at Messias, Herrens tjener, skal bringe ret til folkene.

Esajas 49,6: Messias skal føre Israel hjem, men også være et lys for folkene, for at Guds frelse kan nå til jorden ende!

Amos 9,12: Davids-slægten skal genoprettes ved Messias-kongen af Davids slægt. Med kong Sidkija (586 f. Kr.) mistede Davids kongeslægt sin krone på tragisk vis. ( 2. Kongebog 25,1-7)

Men riget og magten og herligheden blev alligevel forbundet med kong David (Esajas 55,3). Mange steder i det Gamle Tesatamente findes en forventing om en kommende forløser eller fresler-skikkelse og en kommende freds og frelsestid for Israel. Se f. eks. 2 Samuel 7,12-16, hvor Gud ved profeten Natan lover David, at hans kongedømme skal bestå til evig tid. Det virkeliggøres i Kristus, som er af Davids slægt. Prøv at læse Lukas 1 og 2!

Salme 89,5 nævner det samme.

Daniels Bog Kapitel 7 vers 9-14 er en af de vigtigste profetier om Messias og hans evige rige, som vi ved dåb og tro får lov til at være borgere i!

Der er som sagt skrevet mange bøger om profeternes opfattelse af Messias – så dette er bare et lille indblik i Guds løfters verden, hvis hovedsag er, at: Gud i tidens fylde udsendte sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår” ( Galaterbrevet 4,4-5), således som profeterne havde forudsagt det!


Forfatterprofil

Lagt på nettet 15.11.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også