05.01.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Findes navnet Jesus i Det Gamle Testamente?

Jesus bliver omtalt i Det Gamle Testamente som den kommende frelser. Bliver han nævnt ved navnet "Jesus" ?

Svar:

Nej, navnet Jesus bruges ikke i Det Gamle Testamente om den kommende frelser.

Navnet Jesus er den græske form for det hebræiske navn Josva, som betyder: “Herren frelser”. Det var et meget udbredt navn på Jesu tid og derfor blev Jesus også ofte omtalt som “Jesus af Nazareth” for at gøre det klart, hvem man talte om. Navnet Jesus var altså helt almindeligt og uden status og glamour. Josef og Maria var også helt almindelige navne og som tømmer i Nazareth var Josef uden højere status, hverken socialt eller religiøst. Så på den måde var der ikke noget, der omkring Jesu person signalerede andet end et helt almindeligt menneske.

Jesu identitet – i Det Gamle Testamente

Men det, der overbeviser os om Jesu identitet, er de forudsigelser der er i Det Gamle Testamente, og som Jesus selv tager udgangspunkt i når han forkynder hvem han er.

Der kan trækkes mange eksempler frem. Her vil jeg bare nævne nogle få steder.

Menneskesønnen

Jesu foretrukne betegnelse om sig selv er “Menneskesønnen”. Her er et eksempel fra Johannesevangeliet kapitel 5 vers 26 og 27: “For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn.”

Jesus bruger den betegnelse, profeten Daniel anvender i et syn, en profeti om den konge der skal komme, og som vil blive givet Herredømmet over alle folk og hvis kongerige aldrig skal forgå.

Daniels bog kapitel 7 vers 13: “ Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dageog blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;alle folk, stammer og tungemål tjente ham.Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde”.

Denne forventning var meget karakteristisk for jødernes tro og det har sikkert givet et gip i dem, at høre Jesus bruge denne betegnelse om sig selv.

Den salvede

Messias er nok den titel der udtrykker klarest at Jesus er opfyldelsen af de gammeltestamentlige profetier og løfter. Messias er hebraisk og betyder “den salvede”. Salme 2 er et godt eksmpel på hvad der ligger af løfter og profetier omkring “den salvede”. På Græsk hedder “den salvede” Kristus og når Jesus og disciplene brugte disse navne, titler eller betegnelser om Jesus, så var ingen i tvivl om, at det var hentet fra det Gamle Testamentes profetier om “den salvede”. Da Peter bekender, at Jesus af Nazareth er Kristus, dvs “den salvede”, da siger Jesus, at denne overbevisning er han ikke kommet frem til af sig selv, det har han fået åbenbaret af Gud selv. (Matthæusevangeliet kapitel 16, vers 15 ff).

Guds søn

I salme 2 benævnes Guds salvede også som sønnen (salme 2 vers 7) og at Jesus er Guds søn bekræfter Gud selv med sin røst fra himmelen ved Jesu dåb (Matthæusevangeliet kapitel 3 vers 17) og igen senere på toppen af et bjerg hvor disciplene, Peter, Jakob og Johannes er sammen med Jesus og får et syn, og hører en røst fra himmelen der siger: “Det er min elskede søn...” (Matthæusevangeliet kapitel 17 vers 5)

Hvorfor fik Jesus navnet Jesus?

Hvorfor Jesus så fik så anonymt et navn som Jesus er interessant. Måske fordi det netop skulle vise, at Gud i Jesus blev menneske – et rigtig menneske i kød og blod, med navne som vi andre.

Det var englen der fortalte Maria, at hun skulle kalde sin søn for Jesus, men ikke uden at fortælle Maria, at Jesus er opfyldelsen af profetierne skrifterne. “Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.” Lukasevangeliet kapitel 1 vers 31 – 35

Navnet Jesus blev efter “Jesus af Nazareth” mindre og mindre brugt. Det var blevet for helligt eller kontroversielt at kalde sit barn for Jesus. Så efterhånden har navnet Jesus for de kristne fået samme klang som Kristus og Messias – også i dag i vores kultur har navnet Jesus en helt speciel klang.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 05.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også