20.09.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Jesus

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Hvem var Johannes Døberen?

Jeg har hørt fra nogle, at man mener at Johannes Døberen betragtede sig selv som Messias, og derfor faktisk var en "konkurrent" til Jesus. Passer det? Kan I i øvrigt anbefale nogen bøger om Johannes Døberen. F.eks. har jeg også læst at Johannes tilhørte essæernes samfund

Svar:

Vi har ikke belæg for at tro, at Johannes Døberen betragtede sig selv som Messias. Johannes Døberen benægter ifølge Johannesevangeliet 1,20 udtrykkeligt at være Messias / Kristus.

Ifølge alle fire evangelier fremstår Johannes Døberen som en "forløber" for Jesus. Han er "røsten, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!" (Johannesevangeliet 1,23). Og dermed opfylder Johannes Døberen et løfte fra Gammel Testamente (Esajas Bog 40,3).

Ifølge Matthæusevangeliet 11,1-6 bliver Johannes Døberen på et tidspunkt i tvivl om, hvorvidt Jesus er "den, som kommer", men han forestiller sig tilsyneladende ikke, at han selv skulle være "den, der kommer", altså Messias.

Noget andet er, at Johannes Døbers tilhængere efter alt dømme betragtede Johannes Døberen som Messias. Dette fremgår sandsynligvis af nogle passager i Johannesevangeliet. I Johannesevangeliet 3,25ff hører vi, at Johannes Døberens disciple ærgrede sig over, at Jesus fik flere tilhængere end Johannes Døberen. Der har blandt disciplene sikkert være et vist konkurrence-forhold til Jesu disciple, og dette har formentligt forplantet sig til de forsamlinger, som senere opstod.

Der synes at have været Johannes Døber-menigheder, der forestillede sig, at Johannes Døberen var Kristus. Og det er måske baggrunden for, at det i Johannesevangeliet bliver slået fast med syvtommersøm, at Johannes Døberen ikke er Kristus (Johannesevangeliet 3,28). Johannes Døberen er i stedet "brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre" (Johannesevangeliet 3,29f). Det er ord, der kan have haft en særlig aktualitet i den ældste kirke, hvor nogle måske har troet, at Johannes Døberen var Kristus.

Johannes Døberen var jo ældre end Jesus. Dertil kommer, at Johannes Døberen ikke blev døbt af Jesus, men omvendt: Jesus blev døbt af Johannes Døberen. Det kunne tolkes således, at Jesus var underlegen Johannes Døberen. Sådanne tanker kan være baggrunden for, at det i indledningen af Johannesevangeliet hedder om Johannes Døberen: "v6 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. v7 Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. v8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset" (Johannesevangeliet 1,6-8).

Det er ikke umuligt, at der har været nogle kontakter mellem Johannes Døberen og Qumranmenigheden (essæerne). Rent geografisk opholdt Johannes Døberen sig i nærheden af Qumran, og det har gjort det naturligt at regne med , at Johannes Døberen og Qumran-menigheden har kendt hinanden og har haft forbindelse med hinanden. Det præstelige islæt spillede en stor rolle i Qumran, og Johannes Døberen var ifølge Lukasevangeliet 1,5ff af præstelig slægt. Johannes Døberen havde en asketisk livsførelse i ørkenen ligesom Qumran-folkene. Hos begge spillede forkyndelsen af den nært forestående dom en central rolle, og hos begge blev der praktiseret vandriter.

Og dog var der også forskelle. Johannes Døberens dåb var en éngangshandling. Den var forskellig fra de rituelle renselser i Qumran. Johannes Døberen henvendte sig endvidere til hele Israel, hvorimod Qmran-folkene isolerede sig i en klosterlignende tilværelse ved Dødehavet. Johannes Døberen samlede ikke omkring sig en decideret menighed. Der er altså forskelle og ligheder, men vi har ikke basis for at sige, at Johannes Døberen ligefrem skal have tilhørt Qumran-menigheden. Det er muligt, at Johannes Døberen har været i kontakt med Qumran-menigheden, men han fremtræder ikke blot som et medlem af Qumran-samfundet. Måske er ligheden snarere, at både Johannes Døberen og Qumran-menigheden har fælles rødder i Gammel Testamente.

Litteratur: Artiklen om Johannes Døberen i Lohses Store Bibelleksikon 2 s. 108f.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 20.09.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også