12.03.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Bibelen

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Hvem er gudssønnerne?

I Jobs Bog kap. 1 v.6 og 1 Moses 6 v1-5 kan jeg læse om gudssønner. Jeg har fået undervisning om at det er engle, men også at det er mennesker. Eks. Abraham - Jakob - Noa osv. Jeg har under søgt flere muligheder og vil spørge om I kan hjælpe. Er det mennesker som kommer frem for Gud i Jobs bog eller er det engle?. Og er det mennesker som omtales i 1 Mos.6 eller er det engle? Hvis det er engle hvordan formerede de sig så med menneskene, og blev de til kæmper?

Svar:

Den tekst, som først og fremmest taler om gudssønnerne, er 1 Mos 6,1-3: "v1 Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, v2 så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. v3 Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.« v4 Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem - men også siden hen - var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage".

Der er umiddelbart to forskellige tolkninger af denne tekst. Den ene antager, at gudssønnerne er engle. Det er en udtryksform, som findes i Job 1,6; 2,1 (sml. Salme 29,1; 89,7). I den retning tyder også f.eks. 2 Peter 2,4: "Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen". Desuden Judas 6-7: "og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag; v7 og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild" (sml. 1 Peter 3,18-20).

Det er almindeligt at læse de to tekster fra 2 Peter og Judas som en kommentar til beretningen i 1 Moses 6,1-4. Men det er en tolkning, som rummer nogle vanskeligheder. Vi hører ingen andre steder, at engle giftede sig med mennesker. Tværtimod (Markus 12,25). Og det er i det hele taget vanskeligt at forestille sig, hvorledes kvinder skulle blive gravide med engle. Det hører vi heller ikke om ellers. Det er heller ikke let at forstå, at Gud skulle straffe menneskeheden med vandfloden, hvis det i virkeligheden var engle, der havde syndet. De to tekster fra 2 Peter og Judas taler ikke om noget ægteskab mellem engle og mennesker. Det er rigtigt, at ordet gudssønner nogle steder anvendes om engle, men det er ikke sikkert, at det er tilfældet i 1 Mos 6,1-4.

Den anden og mere nærliggende tolkning er, at gudssønnerne skal forståes som konger, fyrster eller lignende. Disse mennesker ønskede sig magt og indflydelse. De var gemene og onde og ville udnytte deres magt til egen fordel. De giftede sig med hvem som helst de fik lyst til (1 Mos 6,2) og levede i polygami. Som Lemek levede i bigami og blev en tyran (1 Mos 4,19-24), således levede disse fyrster i polygami og blev tyranner.

Til fordel for den tolkning taler at Bibelen også kan omtale dommere og øvrighedspersoner som Gud / guder (2 Moses 21,6; 22,8; Sl 82,1). Det hedder, at kvinderne fødte "kæmper" og "helte" (1 Moses 6,4). Det er imidlertid en tolkende oversættelse, der forudsætter, at gudssønnerne er engle. Men hvis det er konger og fyrster, giver det god mening at antage, at kvinderne ifølge 1 Moses 6,4 fødte børn af høj status og position. De fødte ikke kæmper, men prinser og fyrster. 1 Moses 6,1-4 handler i så fald om magtsyge despoter, som blot er ude efter at styrke deres tyranni. Men resultatet blev, at menneskenes ondskab blev endnu større, så at Gud fortrød, at han havde skabt menneskene.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 12.03.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også