02.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Bibelen

Skrevet af:
Brian Christensen

Hvordan er Bibelen samlet?

Hvordan/hvem har sat Biblen sammen. (her tænker jeg at på der er mange "forfattere", hvordan har man kunne sætte den sammen, og i den rigtige rækkefølge?) Og hvor lang tid strækker den sig over.

Svar:

Bibelen er den mest solgte bog i verden og er en forunderlig bog. Det er én stor bog og så er det samtidig mange små skrifter. Vi siger at der er 66 "bøger" i det gamle og det nye testamente og de er skrevet af mange forskellige forfattere. Man mener at bibelens bøger er skrevet over en periode på ca 1600 år. De nyeste om Jesus og den første kirke er fra år ca 45 - 90 efter vor tidsregning og det gamle testamente er sikkert skrevet fra ca. år 1500 - 400 før vor tidsregning.

De som har skrevet historiebøgerne, de poetiske salmer og digte, om profeterne eller fortællingerne om Jesus har ikke på forhånd planlagt at deres skrifter skulle være en del af bibelen. De har bare ønsket at fortælle om den måde Gud havde handlet med dem og for dem i bestemte situationer. Det er så mennesker i senere tider, der har samlet skrifterne og erkendt at her var der hellige ord/Guds ord, som måtte bevares og som kunne hjælpe mennesker i andre generationer.

Det gamle testamente blev samlet i århundrederne op til Jesu fødsel og da Jesus selv voksede op var der ikke tvivl om hvad der hørte med til de hellige skrifter. Det nye testamente blev samlet efter de første århundrede af kirkens historie. Og der var også skrifter som blev udeladt af bibelen. Nogle af dem kaldes de apokryfiske skrifter og er eksempler på skrifter man kan blive opbygget af at læse, men som ikke bør være rettesnor for kirken.

For det ny testamentes vedkommende havde man ialtfald tre kriterier til at fastslå om et skrift skulle være med i bibelen. For det første skulle det enten være skrevet af en af apostlene eller en af deres disciple (øjenvidne-kriteriet). For det andet skulle det være alm. brugt i menighederne. For det tredie måtte det ikke stride imod de andre skrifter, som var med i bibelen.

Med hensyn til rækkefølgen, så er den forskellig for det gamle testamentes vedkommende i forskellige bibeler i forskellige lande. Men der er i de enkelte skrifter ofte en angivelse af hvornår det er skrevet eller man kan finde ud af det ved at checke de historiske oplysninger. God fornøjelse med læsningen.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også