Kristen netikette

Dette er den formulerede netikette, der var en del af retningslinierne for det daværende chat- og debatmiljøet på jesusnet.dk. Den er imidlertid ikke mere specifik, end at den også udmærket kan danne grundlag for netikette i andre sammenhænge.

Netkommunikation handler ligesom IRL om levende mennesker af kød og blod. Derfor skal vi også behandle hinanden ordentligt.

På Café Thomas ønsker vi at vores adfærd overfor hinanden skal være præget af kristne principper for hvordan vi behandler hinanden. Dette har vi forsøgt at formulere i denne Netikette:

Vi skal have respekt for hinanden 
Dette er alfa og omega. Hvis ikke jeg grundlæggende har respekt for de mennesker jeg kommunikerer med, så bliver dialogen uden frugt. Dem jeg respekterer vil jeg gerne lytte til, forstå og hjælpe. istedet for at bekæmpe og angribe.

Vi skal være til at stole på
Andre skal kunne regne med, at jeg er den jeg giver mig ud for at være. Det er ødelæggende for en enhver respektfuld dialog, når vi ikke kan stole på hinanden eller optræder med forskellige identiteter.

Vi skal tilgive hinanden
Vi laver alle sammen fejltagelser. Ikke mindst på nettet. Derfor er det vigtigt at jeg viser overbærenhed og tilgiver, når nogen engang imellem kommer til at formulere sig forkert eller uklogt. På samme måde skal jeg kunne sige undskyld når det er mig som laver fejl.

Vi skal holde os til sagen
Jeg må ikke forfalde til personlige angreb eller trække uvedkommende emner ind i debatten, bare fordi jeg ikke kan argumentere for min sag. Fokuser på selve sagen.

Vi skal læse hvad der faktisk står.
Det er farligt at læse mellem linierne og tillægge hinanden synspunkter eller meninger som ikke er udtrykt. Jeg skal i stedet holde mig til de ord der faktisk er skrevet og tage dem for pålydende. Alt andet er at demonstrere manglende respekt og tillid.

Vi skal ikke skrive noget vi ikke ville sige hvis vi stod ansigt til ansigt
Fristelsen til at fyre spydige og sårende bemærkninger af er stor når man ikke skal se hinanden i øjnene. Men det ødelægger en god dialog. Det er ukristeligt at have en anden etik på nettet end i det virkelige liv.

Vi skal prøve at forstå før vi selv vil forstås
Hvis jeg ikke viser forståelse så bliver jeg næppe heller hørt. Kun ved at vise forståelse viser jeg også respekt for min dialog-partner og dermed åbner jeg også op for at vedkommende vil prøve at forstå mig.

Vi skal vise tillid
Jeg må så vidt muligt tillægge min modpart de bedste og ærligste motiver og hensigter. Jeg må tage ham alvorligt for det han siger og undgå at vise mistro og mistænksomhed. Der hvor jeg møder andre med tillid modtager jeg også selv tillid.

Vi må bruge Bibelen med omtanke
Jeg må respektere at andre mennesker ikke nødvendigvis deler min tillid til Bibelens autoritet eller min tolkning af dens indhold. Derfor skal jeg henvise til Bibelen med omtanke, så den ikke bygger mur imellem os men istedet bygger bro. Bibelvers må ikke blive kasteskyts.

Vi må ikke påberåbe os særlige åbenbaringer eller åndelig indsigt.
Det er umuligt at føre en fornuftlig samtale med mennesker som har patent på den fulde sandhed og pr. definition har de rette meninger. Det gælder også kristne! Hvis ikke jeg tror mine ord og holdninger er overbevisende nok i sig selv, så skal jeg tie stille.

Vi skal vove at være svage
Jeg må være stor nok til at blive den lille i en debat hvor jeg kommer til kort. Det er ikke mere kristeligt at være stærk og altid gå vindende ud af en debat. Og det skaber ikke mere tillid til det kristne budskab.

Vi skal tage kritiske spørgsmål alvorligt
Det er ikke udtryk for manglende respekt at sætte ærlige og oprigtige spørgsmåltegn ved kristendommen og ved kristne dogmer.

Vi skal være loyale
Jeg skal holde mig fra al form for bagtalelse og sladder. Istedet skal jeg forsvare og vise respekt for personer som ikke er med i den aktuelle dialog. At sprede eller give næring til rygter og negativ omtale skaber mistillid – også hos dem jeg deler sladderen med.