Troens ABC

Hvad tror vi egentlig på i den danske folkekirke? Kirkens bekendelsesskrifter giver svaret. Èt af de vigtigste er Luthers lille Katekismus, som her er nyskrevet og forklaret.

03.06.2004

De ti bud

Go to:Troens ABC

De ti bud blev givet mere end 1000 år før Jesu fødsel. Men de er også en rettesnor for kristne i dag. Budene fortæller, hvordan Gud ønsker, at vi skal leve.[more]


03.06.2004

Trosbekendelsen

Go to:Troens ABC

En trosbekendelse fortæller, hvad den kristne tro går ud på. En af dem er Den Apostolske Trosbekendelse, som vi ofte blot kalder "trosbekendelsen".[more]


03.06.2004

Fadervor

Go to:Troens ABC

Da Jesus ville lære sine disciple at bede, lærte han dem Fadervor. Den findes i den mest brugte form i Mattæusevangeliet 6,9-13 og er et mønster for al bøn.[more]


03.06.2004

Dåben

Go to:Troens ABC

Dåben er et af sakramenterne i den evangelisk-lutherske kirke. Dåben gør os til Guds børn og medlemmer af kirken, både juridisk og åndeligt.[more]


03.06.2004

Nadveren

Go to:Troens ABC

Nadveren er et sakramente og næring til vandringen med Gud. Samtidig er nadveren et synligt udtryk for det kristne fællesskab.[more]


Katekismus

Troens ABC er en moderne udgave af Luthers lille katekismus, som især i tidligere generationer hørte til den kristne "børnelærdom". I troens ABC er den gamle katekismus suppleret med korte nutidsdanske forklaringer af teologen Holger Skovenborg. Enkelt og med paralleller til hverdagen giver Troens ABC en indføring i de fleste sider af den kristne tro.

De dele af teksten, som udgør den oprindelige tekst, er skrevet med indrykning. Resten af teksten udgør Holger Skovenborgs forklaringer.