03.01.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Kirken
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Var Luther antisemit?

Var Luther antisemitisk? Hvis han var, hvordan kan kirken så bygge på hans lære? Er kirken antisemitisk?

Svar:

Du spørger om noget, som der har været forsket meget i i tidens løb, og som mange af os lutheranere måske helst vil forbigå i stilhed!

Luther skrev ufatteligt meget i sit lange liv som kendt person, og meget af det har muligvis ikke været særlig gennemtænkt. Det kan også ses af hans skrifter, at han selvfølgelig har udviklet sig, dvs. forandret mening om forskellige ting fra de første bøger, han udgav til de sidste. Dette er ikke så mærkeligt, da det sker for alle mennesker, at vi får mere indsigt og kan ændre synspunkter på forskellige ting. Endelig vil jeg sige, at Luther selvfølgelig var præget af sin samtid og dens synspunkter, ligesom vi også er i dag.

Luthers milde sind over for jøderne

Når alt dette er sagt, vil jeg forsøge at svare på dit spørgsmål! I Luthers samtid var folket en politisk-religiøs enhed. Dette betød, at jøderne blev set på med mistro og forfulgt, fordi de var anderledes og holdt fast i deres skikke. I nogle af Luthers tidlige skrifter kan man læse, at Luther forstår, hvorfor jøderne ikke vil omvende sig til kristendommen, når de bliver behandlet så dårligt af de kristne. Ud fra Romerbrevet kap 11 forventer han imidlertid, at jøderne engang vil omvende sig til Kristus. I 1523 skrev Luther bogen: "At Jesus Kristus blev født som jøde", hvor han anbefaler, at man behandler jøderne med forståelse og venlighed. Måske vil man da kunne vinde nogen af dem for Kristus. Bogen handler i øvrigt mest om, hvordan Gammel Testamentes profetier peger på, at Jesus er Kristus.

Luthers barske udfald mod jøderne

Men tiden gik, og Luther så ikke tegn på, at jøderne ville omvende sig. Han skrev derfor i 1543 den barske bog: "Om jøderne og deres løgne", hvor han skriver om jødernes forkerte tolkning af Gammel Testamente - de vil jo ikke indse, at Kristus er den Messias, Gammel Testamente profeterer om. Men han nøjes ikke med det - alle de gamle beskyldninger mod jøderne tages op, og han skriver forfærdeligt hadsk mod jøderne og opfordrer til forfølgelse og undertrykkelse af dem. Hitler og nazisterne fandt heri gode argumenter for deres jødeforfølgelse!

Vi må sortere i Luthers skrifter

Nu er det heldigvis ikke sådan, at den danske folkekirke, som hedder en evangelisk-luthersk kirke, skal stå inde for ALT, hvad Luther har sagt og skrevet. Det af Luthers lære, som vi i Folkekirken har forpligtet os på, er først og fremmest Luthers lære om retfærdiggørelse af tro på Kristus alene. Vi har lov (og pligt til!) at sortere i Luthers skrifter og udtalelser. Han var jo selv den første til at sige, at han ville bøje sig for argumenter, der ud fra Bibelen kunne vise, at han tog fejl. Det gjorde han altså i synet på jøderne, og derfor kan vi i vores tid godt kalde vores kirke for luthersk samtidig med, at vi tager afstand fra hans forkerte syn på jøderne. Han ville i øvrigt ikke have, at nogen kaldte kirken for "luthersk" - måske fordi han var klar over, at han ikke var ufejlbarlig?

Hvad enten det drejer sig om Luther eller andre store personer i kirkehistorien, er vi forpligtet til at undersøge, om deres lære stemmer overens med Bibelens ord. Det opfordrer Paulus allerede de første menigheder til, og den forpligtelse er ikke blevet mindre. Så tak for dit gode spørgsmål og bliv endelig ved med at undres og snakke med andre om det, der undrer dig!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 03.01.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også