12.07.2011 12:00 Age: 11 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Var Jesus vegetar?

Er det muligt, at Jesus var vegetar?

Svar:

Jeg tror ikke, at Jesus var vegetar, selv om det ikke er nyt for mig, at forskellige grupperinger gerne vil bruge Jesus til at slå til lyd for vegetarianisme med videre. Der findes flere argumenter for at Jesus skulle have været vegetar - eller at vi burde være det. Det eneste, der for mig at se har nogen teologisk tyngde, er, at det i skabelsesberetningen ser ud til at vi blev skabt til at være vegetarer.

Der er imidlertid tre grunde til, at jeg ikke synes, det er holdbart at bruge Bibelen som argumentation for vegetarianisme:

1. Gud gav dyrene til føde

Gud gjorde skindkjortler til Adam og Eva. Gud selv slog altså dyr ihjel for menneskets skyld, måske var det første gang det skete og det har formodentlig været en konsekvens af syndefaldet, at mennesket må slå dyr ihjel for at overleve. Set ud fra et skabelsesmæssigt synspunkt giver det en vis mening at argumentere for, at vi var skabt til at leve af planter og frugt (1 Mos 1,29; 2,16). Men det ser ud til, at det sluttede brat med syndefaldet - og der går da heller ikke så længe, inden vi kan læse, hvordan Abel slagter lam og ofrer den til Herren (1 Mos 4,4). I Første Mosebog 9,3 - efter vandfloden - siger Gud endda direkte til Noa, at "Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde."

Ved skabelsen ser det altså ud til, at mennesket ikke skal spise dyr, men fra og med syndefaldet ser det ud til, at det er nødvendigt - i al fald problematiseres det intetsteds i Det Gamle Testamente, at mennesket slagter dyr. Tværtimod, så gør Gud det klart for mennesket, at det også skal have dyrene til føde.

2. Jesus spiste dyr

Jesus var helt igennem jøde, og hvis han havde været vegetar, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at han ville have problematiseret det traditionelle påskemåltid, som han deltager i (se fx Matthæusevangeliet 26,17ff), og som indebar slagtning og fortæring af et helt lam eller gedekid (2 Mosebog 12,1-10). Det er værd at bemærke, at der også indgår dyr i begge af Jesus' bespisningundere i form af fisk (Markusevangeliet 6,41; 8,7), og efter sin opstandelse spiser Jesus et stykke stegt fisk (Lukasevangeliet 24,42).

3. Føde gør ikke uren

Jesus gør det klart, at det er ligemeget, hvad vi spiser (Mark 7,19: Der er ikke noget, der kommer ind i et menneskes mund, der kan gøre det urent. Dette er naturligvis ikke uforligneligt med, at Jesus kunne være vegetar, men det virker påfaldende, hvis Jesus havde en vegetariansk dagsorden, at han ikke benytter denne lejlighed til at gøre op med kødspisning.

Ud fra det bibelske vidnesbyrd, så er der altså, for mig at se ikke så meget støtte for, at han kunne have været vegetar. I det mindste er det mere sandsynligt, at han spiste kød.

Konklusion

Altså: Der er intet i Bibelen, der går imod at spise kød. Når dette er sagt, så er det væsentligt at fastslå, at der heller intet er i Bibelen, der forbyder vegetarianisme. Tværtimod ser det ud som om, at det var den oprindelige plan. Derfor tror jeg, vi skal afholde os fra at bruge Bibelen som argument for det ene eller det andet - det er ikke, det, der er afgørende. Jeg tror en fornuftig indstilling er, at vi takker Gud for Hans gode gaver og den mad, vi spiser uagtet om den er vegetarisk eller ej. Eller, for at sige det med Paulus:

"Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære" (Første Korintherbrev 10,31)


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 12.07.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også