08.02.2005 12:00 Age: 19 yrs
Forfatterprofil

Var Jesus jøde eller kristen?

Hvordan kan det være, at Jesus forbindes med kristendommen, når han selv er jøde?

Svar:

Det er et svar, der kan gøres meget kort: Da Jesus blev født fødtes kristendommen, før Jesus var der ingen kristendom.

Men jeg vil kort forklare dig sammenhængen mellem jødedom og kristendom.

Fælles historie

Jødedom og kristendom har fælles historie - det er først efter Jesu liv, død og opstandelse at forskellen træder ind.

Jesus blev født ind i det jødiske folk, Guds udvalgte folk, det folk, hvorigennem Gud har ladet os kende sin frelseshistorie. Det jødiske folks historie, er ikke kun en historie om et folk - men igennem dem lærer vi Guds frelseshistorie at kende. Vi lærer, hvordan Gud har handlet i denne verden, hvordan hvert menneske for Gud har værdi, og hvordan han giver dem håbet om en frelser.

Det jødiske folk levede med det håb, Gud havde givet dem. De havde oplevet, hvordan Gud før havde hjulpet dem og holdt sine løfter, hvordan han havde sendt en befrier (Moses), da de levede som slaver i Egypten, og hvordan han havde ledt dem frem til det lovede land. Gud havde stiftet en pagt med sit folk, de havde en aftale - de 10 bud, som et udtryk for Guds vilje og plan med sit folk.

Jesus gør forskellen

Jesus Kristus er opfyldelsen af Guds løfter - den lovede Messias - ham Det Gamle Testamente omtaler som "den salvede". På græsk hedder "den salvede": "Kristus". Deraf navnet Jesus Kristus. I det Nye Testamente kan vi læse, hvordan Jesus fortæller, hvem han er, at han er Guds søn, og at han er ét med Faderen, og du kender sikkert historien her fra. Ikke alle ville tro på Jesus, og de jødiske ledere mente endda, at det var en hån mod Gud selv. Derfor slog de ham ihjel.

Jesu død og opstandelse er kernen i den kristne tro. Her indstiftede Gud en ny pagt - ikke kun med det jødiske folk, men gældende for alle folkeslag gennem alle tider: "For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have et evigt liv." citat fra Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16, det som vi kalder: "den lille bibel."

I de første årti efter Jesus død og opstandelse, begynder man at kalde de Jesus-troende jøder for kristne, dem der tror på Jesus som Kristus. Heraf kommer betegnelsen kristendom.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 08.02.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også