16.07.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Kirken, Troen
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Skal jeg fordømme gendøbere?

Jeg er medlem af folkekirken. Jeg synes grundlæggende om "ideen" med folkekirken, men jeg ønsker kun at komme dér, så længe det, der foregår er i overensstemmelse, med det, der står i Bibelen. Det jeg ønsker at bygge mit liv på, er det, der står i Bibelen. Derfor ville det være optimalt for mig, hvis folkekirken byggede på Bibelen og kun den! Nu er det jo bare sådan, at folkekirken ud over Bibelen har fem bekendelser som sit grundlag. Fem bekendelser som jeg helst skal kunne stå inde for, hvis jeg fortsat skal komme i folkekirken. I den Augsburgske bekendelses første del står, at de Lutherske menigheder fordømmer gendøbere, som forkaster barnedåben og påstår, at børnene frelses uden dåb. Det har jeg ud fra Bibelen meget svært ved at acceptere! I Bibelen opfordres vi gentagende gange til ikke at fordømme hinanden, eks Romerbrevet 2. Vi kan godt blive enige om, at gendåb ikke skal praktiseres i folkekirken, men hvordan kan vi gøres os selv til dommere over andre mennesker? I Bibelen står der (2.Joh), at hvis nogen kommer til os, og fører en anden lærer end den Bibelske, skal vi ikke tage imod dem i Guds hus. For mig er der en verden til forskel fra at sige til folk, at de ikke må praktisere gendåb i folkekirken til at vi fordømmer dem... Ak og ve, vi skal selv dømmes med den samme dom! Det kan godt være, jeg ikke elsker gendøberes handlinger, men i Kristus elsker jeg disse mennesker! Jeg kan ikke være medlem af folkekirken, hvis den grundlæggende arbejder i mod Bibelens skrifter! Jeg håber derfor, du kan fortælle mig, hvad der er meningen med ordene om at fordømme gendøbere.

Svar:

Som medlem af Folkekirken er det helt trygt, at du kun ønsker at være i overensstemmelse med Bibelen. Sådan er det nemlig i den lutherske kirke: Bibelen er højeste myndighed! De lutherske kirkefædre har prøvet at nedskrive hvad de under bibellæsning, bøn og samtale er nået frem til må være Bibelens lære. Men de er også klar over, at kan man udfra Bibelen overbevise dem om noget andet, ja så ændrer de mening! Så: Bibelen er højeste myndighed også i den lutherske kirke! Vore bekendelsesskrifter gi´r udtryk for det, vore "kirkefædre" er blevet enige om.

Sådan som jeg læser dit spørgsmål har du det svært med et af skrifterne på et sted, nemlig den "Augsburgske bekendelse", artikel 9 , om dåben. Igen så vidt jeg kan læse dig, er du egentlig ikke uenig i det positive, artiklen fremhæver: dåbens nåde - også for børn. Fint. Men det støder dig, at man "fordømmer" dem, der lærer noget grundlæggende andet om dåben. Jeg vil kort prøve at svare dig på to områder: A: Hvad ligger der i ordet "Fordømme" ? og B: Hvor stor er uenigheden mellem lutheranere og folk med et baptistisk dåbssyn?

A: Jeg forstår ikke ordet "Fordømme" som at man siger, at nu ender disse mennesker i Helvede! Jeg forstår det således: man udtrykker, at man er ganske og aldeles uenig med den tolkning af Bibelen, og man må helt forkaste denne tolkning! Det er ikke bare en småting, som man kan se forskelligt på. Det er noget helt afgørende i Bibelens budskab og derfor må de lutherske fædre kridte banen klart op: sådan som vi forstår Bibelen, støtter den slet ikke et baptistisk dåbssyn - tværtimod: den modsiger det tydeligt og kraftigt! Jeg skal sige lidt mere til A, men først skal vi have B:

B. Jeg har brugt meget tid på at undersøge forskellen på de to dåbssyn. Jeg er lærer på Indre Missions Bibelskole i Børkop. Og når vi på hvert hold arbejder med dåben, inviterer vi altid enten en baptistpræst eller en præst fra den Apostolske kirke til at komme og redegøre for deres dåbssyn. Så jeg véd en hel del om hvad "De andre" mener. Endvidere er der for tiden noget arbejde i gang, hvor lutheranere og baptister (og også andre) taler sammen på højt teologisk plan - det følger jeg også med i. Og det er bestemt ikke småting, der skiller de to syn. Det er ikke kun uenighed om hvorvidt små børn kan døbes eller ej. Det er hele synet på: hvordan står et menneske i forhold til Gud, når det kommer til verden? Når det drejer sig om et menneskes frelse og liv sammen med Gud, hvor meget skal mennesket så selv gøre og hvor meget skal Gud gøre? Så det er meget væsentlige ting, man er uenige om. Det er ret forståeligt at der opstår nogle ret skarpe fronter. En klassisk baptist må f.eks. sige til mig lutheraner at jeg slet ikke er døbt, fordi han jo ikke anerkender min barnedåb som en ret dåb! Det er da en alvorlig ting...

Kort tilbage til A: Jeg vil i hvert fald ikke sige at personer med et baptistisk dåbssyn ikke kan blive frelst. Jeg vil nok sige (p.g.a. det, jeg nævnte i B), at på dette område bli´r de snarere frelst på trods af det, de tror på end på grund af det. Og jeg er bekymret, fordi jeg synes at deres syn frister mere til at tro, at vi skal præstere noget i forhold til Gud end det lutherske syn gør. Men jeg betragter dem som mine kristne brødre og søstre. Jeg er dybt uenig med dem på disse væsentlige punkter. Derfor vil et nærmere samarbejde ikke kunne lade sig gøre. Men jeg be´r om kærlighed til dem og har et fint samarbejde ude i de mere overordnede strukturer, f.eks. Willow Creek. Jeg bedømmer deres lære til at være forkert. Men jeg fordømmer dem ikke til Helvede. Og jeg tror, at min måde at se tingene på er langt den mest udbredte i de lutherske rækker - og helt i ånd med de lutherske fædre.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 16.07.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også