30.06.2006 12:00 Age: 18 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Så disciplene ikke Jesus som Guds søn?

I beretningen om "vandringen på søen" (Matthæusevangeliet 14,22-33) står der, at Jesus sendte sine disciple i forvejen. I vers 33 læser vi, at mændene i båden ser, at Jesus er Guds søn. Ved vi noget om, hvilke mænd det var, for det kunne vel ikke være "de 12 disciple" der var tale om? Hvorfor havde de ikke set, at Jesus er Guds søn før det tidspunkt?

Svar:

I følge teksten er det ”disciplene”, der er tale om. Tilmed nævnes det i vers 28, at Peter taler til Jesus. Derfor har vi kun grund til at tro, at det er ”de 12”, der er med Jesus ombord i båden selvom betegnelsen discipel ganske vist kendes om flere eller andre end de 12 (se for eksempel Lukasevangeliet 19,37).

Se uden at se

Og så er jeg i øvrigt enig med dig i din undren over, at disciplene ikke allerede havde set, at Jesus er Guds søn, da de oplever stormen på søen. Men i virkeligheden er det netop ét af de tegn, der kendetegner disciplene, at de nok har set, men dog har vanskeligt ved at lade sig overbevise – eller skal vi sige tro det.

For det er jo det samme, der gør sig gældende på de tidspunkter, hvor Jesus forudsiger sin lidelse og død, se for eksempel Lukasevangeliet 8,31-34 og Markusevangeliet 8,31-33.

Hvornår ved man, at Jesus er Guds søn?

Måske kan man være nok så overbevist i sit hjerte – og dog vil vantroen igen og igen trække én bort fra den overbevisning. Derfor måtte Jesus irettesætte Peter; og derfor har vi som kristne også hele tiden brug for Guds Ords tiltale, undervisning og formaning.

Troen på Jesus som Guds søn er med andre ord ikke noget, man sådan én gang for alle modtager og lader sig overbevise om. Nej, det er en sandhed, man dagligt har brug for at høre og møde og som ved Helligåndens hjælp bliver til en sand bekendelse til evigt liv netop ved den Jesus, som er Guds søn og som er verdens frelser.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 30.06.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også