24.01.2005 12:00 Age: 19 yrs
Category: rel-Jul
Forfatterprofil

Opfylder Jesus profetier?

Opfylder Jesus nogle af profetierne fra det Gamle Testamente?

Svar:

Ja, det gør han. Der er skrevet en mængde bøger om emnet, så selv om dette svar er langt, så er det alligevel kortfattet i forhold til temaet. Her vil jeg blot nævne nogle få eksempler – for der er mange af dem. Der er hen ved 900 henvisninger til det gamle Testamente i det Nye Testamente!!

Jesus er temaet i det Gamle Testamente

I Lukas evangeliet kapitel 24, 13-35, læser vi beretningen om to, der mødte den opstandne Jesus Kristus, på vej fra Jerusalem til Emmaus. De genkendte ham ikke, og fortalte ham om det mærkelige, der var sket i Jerusalem med profeten, der var blevet korsfæstet og de svirrende rygter om hans opstandelse, som de havde hørt! Da begyndte Jesus at forklare dem, hvad der stod hos Moses og profeterne om ham! Det vil sige, han brugte skrifterne fra det Gamle Testamente, for at gøre det tydeligt hvem han var – at han er skriftens tema og indhold, og på den måde binder han hele sin gerning sammen med Skrifterne.

Jesus havde også tidligere sagt: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.” (Mattæus evangeliet kapitel 5 vers 17)

Hvis vi læser Matthæus-evangeliet, vil vi se, at denne evangelist ofte skriver noget i retningen af: "Dette skete, for at det, som er talt ved profeterne skulle opfyldes." Her vil jeg trække en række af de steder frem, hvor vi får at vide, at profetierne har omtalt disse begivenheder.

Eks. Jomfruen der skal blive gravid

I Matthæus evangeliet kapitel 1 i forbindelse med Josefs drøm om barnet, som hans trolovede , Maria, skulle føde. Der står (vers 22-23) :”Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« — det betyder: Gud med os.” Det er et direkte citat fra Esajas bog kapitel 7 vers 14. Josef kendte helt sikkert disse profetier, og har forstået, at det var Gud, der talte til ham.

Eks. Jesus – der fødes i Betlehem

I Matthæus evangeliet kapitel 2 læser vi om de vise mænd, der af de lærde i Jerusalem får at vide at Messias ( dvs. Kristus) skulle fødes i Betlehem ” for således står skrevet ved profeten (Matthæus evangeliet kapitel 1 vers 6):

Du, Betlehem i Judas land,

du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.

Fra dig skal der udgå en hersker,

som skal vogte mit folk, Israel.”

Det er et citat der stammer fra profeten Mika, Mikas bog kapitel 5 vers 1-3

Eks. Jesus – der vender tilbage fra Egypten

Længe før Jesus blev født skrev profeten Hosea: ” fra Egypten kaldte jeg min søn.” (Hoseas Bog kapitel 11 vers 1) – det var præcis hvad der skete, da Josef og Maria flygtede til Egypten med Jesusbarnet og først turde vende tilbage, da de hørte at Herodes var død.

Eks. Jesus der kaldes – nazaræer

I Matthæus evangeliet kapitel 2 vers 13-15 hører vi, at de bosatte sig i byen Nazaret, ”For at det skulle opfyldes, som var talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.” Der henviser Matthæus til Esajas Bog kapitel 11 vers1, hvor der står: ” Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.” I dette vers bruges det hebraiske ord ”netser” for kvist, og det er Messias der profeteres om. Derfra har vi ordet nazaræer, som kom til at passe på Jesus, fordi han voksende op i Nazareth.

Andre steder, der sætter Jesus i forbindelse med det Gamle Testamente

Paulus indleder sit brev til romerne med at skrive, at Evangeliet om Jesus er det: “.. Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter.” Romerbrevet kapitel 1 vers 2.

Vi kan også notere os ordene fra Johannes evangeliet kapitel 5 vers 46-47 om sammenhængen mellem at tro på det Jesus siger, og det Moses, (= det Gamle Testamente), siger: ” Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?”

I salme 22 finder vi en del udsagn, som meget tydeligt har med Jesu lidelse og død at gøre og som er nævnt i det Nye Testamente.

F.eks. Salme 22:2: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Det er et råb vi finder i Mattæus evangeliet kapitel 27,46, hvor vi læser om Jesu sidste minutter på korset: ....råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« — det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«

Salme 22 vers 17-18.”.. en flok af forbrydere står omkring mig, de har gemmeboret min hænder og fødder... “ (og Zakarias 12,10) Jesus hænder og fødder og side blev gennemboret.

Salme 22 vers19: “... de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning.”.På korset var Jesus omgivet af spottende fjender. Hans klæder blev delt ved lodtrækning, præcis som der var forudsagt. Lukas evangeliet kapitel 23 vers 34

Indtoget i Jerusalem er blandt andet beskrevet i Johannes evangeliet kapitel 12 vers 12-15 og hyldestråbene viser tilbage til Salme 118,25-26: ” Herre, frels dog!

Herre, lad det lykkes!

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!”

Jesus – frelseshistoriens centrum

Dette er bare nogle få eksempler på ,at Jesus opfylder forskellige profetier. Der er mange flere. Kobberslangen i ørkenen (4. Mosebog kapitel 21, vers 4-9) er et symbol, der peger på, at der ikke er frelse i nogen anden end i ham, der hang på Golgatas kors. Jesus brugte beretningen om kobberslangen om sig selv. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 14 - 15. ” Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.” Det er vigtigt at erkende, at Jesus Kristus er frelseshistoriens centrum – det peger Skriftens eksempler og profetier på.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 24.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også