20.11.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Jesus, Gud
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Må vi lave billeder af Gud og Jesus?

I de 10 bud står der at man ikke må lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden, og andre steder i bibelen er jeg ret sikker på at der også står, at man ikke må afbilde Gud og Jesus. Hvordan kan det så være at vi gør det alligevel? Der er da krucifixer i folkekirken, og mange billeder og film der prøver at afbillede Jesus, som de tror han har set ud. Er det ikke det der står at vi ikke må gøre?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Det er faktisk et af de emner, der har skabt mest uenighed mellem kristne i hele vores historie. Så selv om vi måske bare har vænnet os til, at vi uden videre kan afbilde Gud og alt muligt andet, skal vi passe på, at vi ikke bliver for selvfølgelige og mener, at det slet ikke er noget problem!

Holdningerne spænder over et enormt spektrum:

1. det totale billedforbud i traditionel muslimsk kunst, hvor man intet overhovedet må gengive (og derfor har udviklet en fantastisk ornamentik i stedet),

2. den traditionelt jødiske, hvor man gerne må afbilde dyr, men ikke mennesker,

3. mange kirkesamfunds billedforbud, hvor man ikke vil have billeder i kirken, men gerne alle andre steder,

4. den hyppigste kristne holdning, hvor man gerne må afbilde alt, også Jesus (men ikke Gud),

5. den helt ubekymrede holdning, hvor man også afbilder Gud,

6. billeddyrkelsen i østortodokse kirker, hvor man ikke blot afbilder fx helgener og Kristus, men også ærer disse billeder.

Selv har jeg vanskeligt ved at se, at de 10 bud skulle forbyde os at afbilde noget som helst levende. Der står bl.a.: "Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem." Ordet for "gudebillede" betyder egentlig blot "udskåret". Derfor kan dette forstås på to måder: 1. Du må ikke lave billeder af noget som helst! - simpelt hen. Hverken af dyr eller fugle eller mennesker eller Gud, eller: 2. Du må ikke lave billeder af noget som helst og tilbede og dyrke dem.

Faktisk handler billedforbudet i de 10 bud slet ikke om at afbilde Gud, men om at afbilde alt muligt andet end Gud! Og der er kun de to muligheder: enten er det et totalt forbud (som det muslimske) eller også er det blot et forbud imod billeddyrkelse. Og da ordet for "udskåret" netop leder tanken hen på de gudebilleder, andre folkeslag dengang stillede op og dyrkede, så er det for mig mest sandsynligt, at det blot handler om et forbud mod at dyrke og tilbede afbildninger. Gør vi ikke det, så kan vi bare afbilde løs.

Derfor mener jeg også selv, at der intet er i vejen for at afbilde Jesus, så længe vi ikke dyrker billederne af ham. Som menneske lod han sig kigge på og røre ved og kysse (på fødderne) osv. Ville det så ikke være dybt mærkeligt, hvis fx disciplene forbød hinanden fx at tegne ham for andre for at beskrive, hvordan han så ud? Ville det ikke være en modsigelse af, at han virkelig blev menneske som vi? Bortset fra forklarelsen på bjerget var der jo ikke noget tidspunkt, hvor han ikke simpelt hen lignede (og var!) et menneske på præcis samme måde, som vi er mennesker. Derfor tror jeg endda, det kan være principielt betænkeligt at forbyde afbildninger af Jesus.

Om det så er klogt at gengive ham på film? - principielt tror jeg, det er OK; men der kan være pædagogiske og følelsesmæssige vanskeligheder ved det, som vi ikke skal tage for let på. Det kan der også være ved mange malerier af ham!

Men bør man så afbilde Gud Fader? Jeg tror, det er vanskeligt at afgøre principielt. På den ene side taler de 10 bud faktisk ikke om det, fordi de taler om at afbilde alt muligt andet end Gud. Og hvad Bibelen ikke direkte forbyder, skal vi vel være varsomme med at forbyde! Vi må bestemt ikke afbilde Gud for at dyrke billedet af ham (sådan som jøderne gjorde med guldkalven på Moses' tid); men det er der vel efterhånden ingen af os, der ville finde på, lige så lidt som vi ville finde på at dyrke et billede af Jesus eller Paulus.

Men på den anden side: I modsætning til Guds søn blev Gud Fader jo aldrig menneske som vi. Tværtimod er det en stærk pointe i Bibelen, at ingen kan se Faderen - lige så stærk som den pointe, at vi kunne se hans søn. Og det kunne godt tale for, at det er principielt forkert at forsøge at tegne eller male eller udskære billeder af Gud. Og man kan godt have en følelse af, at ligesom der findes vellykkede afbildninger af Jesus, som virkelig giver et sundt og godt indtryk på os af manden, sådan som han var, så er der altid et eller andet galt med billeder af Gud Fader.

Så jeg tror selv, at det hører til de punkter, hvor vi skal være tilbageholdende både med at forbyde hinanden noget og med at støde og forarge hinanden. Hvis det fx drejer sig om kunst, vi skal være fælles brugere af i en kirke, så kan det ikke nytte, at det bedrøver halvdelen af menigheden. Så må man vise tilbageholdenhed. Så selv om jeg personligt ikke forarges over fx Michelangelos billeder af Gud i det sixtinske kapel, har jeg det bedst med, at Gud Fader kun afbildes gennem symboler, lys, farver osv.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 20.11.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også