22.12.2010 12:00 Age: 14 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Må en kristen soldat deltage i militære angreb?

Jeg er meget tiltrukket af militæret, både den fysiske og mentale del af træningen. Men det er jo ikke kun træning man bliver udsat for i det danske forsvar. Jeg kunne godt tænke mig at blive udsendt i militærtjeneste, og det der tiltaler mig, er ikke at skulle stå og kede mig, men at bruge de færdigheder som jeg har lært. Jeg ved at Paulus skriver om myndigheder i Romerbrevet og jeg har læst et svar her på Jesusnet.dk om emnet. Der blev det udlagt sådan, at det er ok at være i militæret, da det er helt i orden at dræbe i forsvar. Problemet for mig er at det ikke er godt nok at vide, at det er ok at forsvare sig selv. Det er mere og mere en offensiv rolle det danske forsvar har i de krige vi er i! Jeg er ikke interesseret i at være professionel soldat, vis jobbet indebære at jeg kan blive sendt på missioner der er mod Guds lov. Spørgsmål: Er det bibelsk i orden at adlyde en myndighed, hvis den udfører offensive angreb på fjenden?

Svar:

Bibelen er tilsyneladende ikke imod militærtjeneste - dels er der det om myndigheden, som du henviser til og dels er der Johannes Døbers svar til soldaterne, der bliver døbt og spørger: "Også nogle soldater spurgte: »Hvad skal så vi gøre?« Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«".(Luk 3,14).

Altså: de skal ikke ophøre med at være soldater, men de skal være ærlige og ordentlige soldater.

Det er sagt til soldater i den romerske hær, der bestemt ikke altid ventede med at slå, til de selv var blevet slået og kunne kalde det "selvforsvar".

Den retfærdige krig

Mere materiale har vi egentlig ikke fra Bibelen og må derfor prøve at tænke videre ud fra disse retningslinjer. Og her tænker kristne forskelligt. Luther - der jo hurtigt blev kastet ud i mange krige, udløst af konflikten med den romerske kirke - udarbejdede nogle retningslinjer for "en retfærdig krig" og mente, at en kristen kunne være soldat i den slags krige, men ikke i andre.

Disse retningslinjer blev til i 1500-tallet og måder at føre krig på har ændret sig radikalt siden. Så hans konkrete anvisninger kan ikke umiddelbart bruges. Men principperne kan godt: at krig aldrig må føres for egen egoismes skyld (altså for at erobre land eller ressourcer eller hævne en fornærmelse). Krig skal så vidt muligt ikke ramme de civile. Krig skal ødelægge så lidt som muligt og derfor begrænses i tid og rum så vidt muligt.

Det, du - set med Luthers øjne - spørger om, er: vil de aktioner, du som dansk soldat kan blive sendt ud i, komme ind under "en retfærdig krig"?

Det er vanskeligt at svare klart på. For de politiske tråde er så indviklede, at ingen er enige om, hvordan de skal forstås.

Hvorfor krig?

Jeg tror ikke, man kan afgøre det på, om man rent teknisk set åbner ild først eller sidst. Det bedste forsvar kan sagtens være et angreb. Så jeg ville ikke lade min afgørelse afhænge af, om jeg udførte offensive angreb eller ej. Jeg vil hellere se på hele engagementet i den pågældende konflikt:

Hvorfor er vi der? Er der en god grund til det, der kan forsvare væbnet tilstedeværelse? Og dette spørgsmål kan der – som du ved – svares meget forskelligt på. Selv tror jeg (men det kan sagtens modsiges) at vi er i vore forskellige missioner, fordi vi vil hjælpe mennesker, der er trængt af en fjende, de (endnu) ikke selv kan forsvare sig imod. Og samtidig er denne fjende også blevet vores fjende, der gennem terror-trusler direkte truer vore egne hjem.

Hvordan fører vi krig?

Jeg vil også se på spørgsmålet: Hvordan er vi der? Er vi der på en måde, så vi kan se Johannes Døber i øjnene og sige at vi er ærlige soldater? Igen er det ikke altid let at overskue – fx har vi jo sagerne om det med at overgive fanger til andre landes enheder. Men vi må alle bestræbe os på at være soldater på så god en måde som muligt, fx i forhold til de civile, i forhold til krigsfanger og i forhold til vore med-soldater.

Jeg tror ikke, der kan gives et svar på dit spørgsmål, der er 100% bibelsk sikkert. Bibelen er ikke detaljeret nok. Men jeg tror, at den enkelte soldats afgørelse må bero på de to spørgsmål. Personligt vil jeg vurdere, at vi for tiden faktisk kan forsvare at deltage i vore missioner i udlandet – men selvfølgelig under ansvar for at være der på en god måde.

Men andre kan vurdere anderledes…


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 22.12.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også