08.06.2004 12:00 Age: 20 yrs
Category: Gud-rel
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Kan Gud tage fejl?

Kan Gud tage fejl?

Svar:

Det er et meget stort og åbent spørgsmål, du stiller, og jeg synes, det er temmelig vanskeligt at svare på. Jeg ville ønske, at vi kunne sidde overfor hinanden, så jeg havde mulighed for at spørge ind til, om du sidder med et personligt, konkret eksempel, hvor du synes, Gud har taget fejl. Eller om du sådan mere generelt og filosofisk er interesseret i at diskutere, om det er muligt for den almægtige og alvidende Gud at tage fejl. Eller om du synes, der er eksempler i Bibelen, hvor det ser ud, som om Gud har taget fejl. Men da jeg nu ikke ved, hvilket af spørgsmåls-varianterne, du sidder med, vil jeg forsøge at svare lidt på dem alle tre.

1. personlige forhold

I menneskers personlige forhold til Gud er vi mange, der af og til har syntes, at Gud må have taget fejl! Jeg kender selv den følelse. Fx har jeg 3 gange været gravid uden at føde et levende barn, fordi børnene døde, inden de nåede at blive store nok til at fødes. Da syntes jeg virkelig, at Gud havde taget fejl i at lade mig blive gravid! Andre, som har oplevet at få et barn, der bliver født for tidligt, og barn og forældre kæmper i månedsvis for at det skal overleve. Så begynder det at trives og alt går godt, men så bliver barnet pludselig alvorligt sygt og dør. Tog Gud fejl her i at lade barnet leve i første omgang? Eller den familie, hvor moderen har fået livstruende kræft, og dernæst får hendes lille datter på 2 år konstateret kræft!

Masser af andre eksempler af den slags kan nævnes. Og jeg kan og vil ikke her forsøge at forsvare Gud i en retssag, hvor jeg hverken kender præmisser eller motiv ... For mange af os, som har oplevet situationer i vores liv, hvor vi syntes, Gud tog fejl, har der egentlig kun været en trøst tilbage: Det er bedre at være i Guds hånd end uden for den! Hellere modtage lidelsen fra Gud end fra Satan. Og så måske kun med forstanden holde fast i, at Gud faktisk ikke tager fejl, selvom jeg måske aldrig kommer til at se, hvad der var meningen med det, jeg skulle møde af svære ting.

2. Den generelle diskussion

Er det muligt for den Gud, der har al magt og ved alt, at tage fejl? Det er et grundlæggende filosofisk spørgsmål, som er lidt i stil med spørgsmålet: "Kan den almægtige Gud skabe en sten, han ikke kan løfte?" Med fare for at svaret kan virke letkøbt, vil jeg sige, at det er et spørgsmål, der først og fremmest afslører noget om forskellen på Gud og os. Gud er jo netop Gud, som jeg altså ikke kan fatte til bunds med min begrænsede menneskeforstand. Hvis jeg helt og fuldstændigt kunne forstå Gud og have indsigt i alt, hvad han gør og beslutter, så var han vel ikke mere end et menneske? Og det siger jeg ikke for at nedgøre mennesker, men for at forsøge at beskrive, hvor stor og anderledes, Gud er!

Der er et sted i Bibelen, som jeg synes, beskriver noget af dette på en klargørende og befriende måde: "De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov." Det står i Femte Mosebog kapitel 29 vers 28. Det er så langt fra en blind skæbnetro, som man overhovedet kan forestille sig. For jeg er jo netop ikke overladt til en tilfældig og upersonlig skæbne, men jeg er kastet i hænderne på den levende og personlige Gud, som jeg ved, elsker mig mere, end nogen anden elsker mig. Derfor bliver svaret på denne filosofiske tilgang til spørgsmålet, om Gud kan tage fejl mere et spørgsmål om om forskellen på, hvad jeg kan forstå, fordi jeg er menneske i forhold til Guds ufattelige guddommelighed.

3. Steder i Bibelen, hvor det ser ud til at Gud tog fejl

Og så til sidst den vinkel, hvor der kan være steder i Bibelen, hvor det kan se ud, som om Gud har taget fejl. Jeg vil ikke remse dem om her, men nogle af spørgsmålene her på JesusNet handler jo netop om nogle af de steder. Kort vil jeg sige, at jeg tror, svaret på disse problemstillinger igen ligger i vores menneskelige begrænsning. Også når den kommer til udtryk i evnen til at formulere os. Når vi faktisk grundlæggende ikke kan gennemskue Guds handlemåde, hvordan skal vi så kunne forklare med menneskeord, hvordan Gud handler? Så selvom det for os kan se ud, som om Gud har taget fejl eller fortryder noget, han har gjort, så kan det vel lige så godt forholde sig sådan, at det skyldes, at jeg bare ikke fatter en meter af, hvordan det i det hele taget hænger sammen?

Råb til Gud

Afslutningsvis vil jeg gerne udfordre dig - og alle os, der sidder med samme spørgsmål - til at gøre to ting: For det første: Råb spørgsmålet og frustrationerne til Gud! Bibelen er fuld af eksempler på mennesker, der gør netop det, og de mennesker beskrives som troende mennesker! For det andet: Bliv ikke hængende fast i det, vi ikke kan forstå om Gud. "De skjulte ting hører Herren til" som jeg citerede ovenfor, men i samme sætning gøres vi opmærksom på, at der er en hel masse åbenbare ting, der hører os til! Gud har faktisk valgt at afsløre så meget om sig selv, at vi kan lære ham at kende, at vi kan møde hans kærlighed og tage imod den. Og det er den største og vigtigste udfordring, vi står overfor.

Jeg vil gerne anbefale dig at få fat i følgende bog: "Gud, hvorfor sover du?", Leif Andersen, Lohses Forlag 1992. Bogen tager fat både om de filosofiske spørgsmål og om dem med mere personlig vinkel. Og endelig: Det vil være godt, hvis du finder en kristen, du har tillid til at snakke med om disse ting. Det kan være alt for svært at gå med det alene.

Guds fred og alt godt til dig!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 08.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også