12.09.2005 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Jan Frost

Hvornår er "de sidste tider"?

Jeg vil gerne stille et spørgsmål ud fra noget, jeg har læst i 2. Timotheus brev kapitel 3 vers 1-5: " Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!" Spørgsmål: Hvis vi i dag lever i de sidste dage passer disse vers fint med vores tid, men passer disse vers også på dagene før Jerusalems ødelæggelse i år 70? Nogen mener, at det er den tid, der er tænkt på med de sidste tider.

Svar:

Du har fuldstændig ret i, at Paulus beskrivelse af ”de sidste dage” i 2. Timotheus kapitel 3 passer enormt godt på vores tid. Samtidig må vi sige, at netop denne beskrivelse af ”de sidste dage” er så generel, at den også passer godt på andre tidspunkter i kirkens historie, som for længst er forbi. Den passer f.eks. også på den tid, som de første kristne levede i.

Tiden mellem Jesu første og Jesu andet komme

Forklaringen på dette er bl.a., at selve udtrykket ”de sidste dage” kan have to betydninger: For det første kan det dække hele tidsrummet mellem Jesu første og Jesu andet komme. Det er i den betydning apostelen Johannes bruger udtrykket, når han skriver om den tid, han lever i: ”Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time” (1. Johannes brev kapitel 2 vers 18) I én forstand har det altså været ”de sidste dage” i nu snart 2000 år.

Tiden umiddelbart før Jesu genkomst

For det andet kan udtrykket: ”de sidste dage” - eller: ”de sidste tider” betegne den tid der går umiddelbart forud for Jesu genkomst - altså den sidste del af denne verdens historie – inden Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Det er oftest i den betydning vi bruger udtrykket ”de sidste tider” i dag. Der er en lang række forudsigelser i både Gammel Testamente og Ny Testamente som henviser til begivenheder der vil ske ”i de sidste tider” – forstået som tiden umiddelbart før Jesu genkomst. Det gælder f.eks. Israels folks hjemkomst til landet og Antikrist fremtræden.


Skrevet af:
Jan Frost

Lagt på nettet 12.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også