29.08.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Jesus
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvornår blev Jesus til Kristus?

Jeg fik lidt at spekulere over, da en af mine klassekammerater og jeg snakkede lidt om filosifi. Han kom ind på hvornår Jesus blev til Jesus Kristus. Han nævnte noget om at det er en af de ting som de fire evangelier er uenige om. Det er noget som jeg aldrig har tænkt på og aldrig har mødt til møder og bibeltimer, så nu håber jeg at jeg måske kan få et svar!

Svar:

Tak for dit spørgsmål. - Det kommer meget an på, hvad man mener med, at "Jesus blev til Jesus Kristus". Det kan forstås på flere måder:

Jesus har altid været Kristus

1. Jesus har altid været "Jesus Kristus" i den forstand, at han hele sit liv har været Guds søn, den der skulle komme til verden. Han bliver ikke på et eller andet tidspunkt udnævnt til eller udvalgt til at være den, der skal opfylde Gamle Testamentes løfter om Messias. Det er han lige fra sin fødsel, ja i virkeligheden fra længe før sin fødsel (da han jo er det eneste menneske i verdenshistorien, der har eksisteret før sin undfangelse!). I gamle dage fandtes en vranglære om Jesus, der kaldtes "adoptions-læren": at Jesus var et usædvanligt ædelt menneske, der udviklede sig til / viste sig at være af så enestående kærlighed og kvalitet, at han blev anerkendt af Gud som sin søn. Dén idé holder ikke en meter; han er udvalgt til at være Messias, længe før fødslen. Han er syndfri, fordi han er Messias - ikke omvendt!

Jesus blev salvet i sin dåb

2. Man kan godt forstå spørgsmålet på en helt anden måde: "Kristus" (på græsk) og "Messias" (på hebraisk) betyder "den salvede", og det betegner den Guds Søn, som Gamle Testamente profeterer om i snesevis af forudsigelser. Han kaldes for "den salvede" for at understrege, at han skal salves med (= udrustes med) Guds Ånd til at varetage tjenesten som menneske i denne verden. I Gamle Testamente blev præsterne, kongerne og profeterne salvet med, udrustet med Guds Ånd (i modsætning til det meste af folket). At Jesus skal være "Kristus", betyder altså, at han skal være den med Ånden salvede. Og hvis du læser kap. 3 og kap. 4 i Lukas-evangeliet, er der meget, der tyder på, at det netop er i forbindelse med sin dåb, at Jesus bliver salvet med Åndens kraft! Dér kommer Ånden over ham, så at han derefter virker og taler i Åndens kraft. Så det kan godt give mening at sige, at dér bliver Jesus til Jesus Kristus.

Evangelisterne enige om Jesus

3. Men så skal det tilføjes, at selv om dette er tydeligst fremme i Lukas-evangeliet, så er der overhovedet ingen uenighed mellem evangelisterne på det punkt. De modsiger ikke hinanden, betoner blot tingene lidt forskelligt. Der er ingen af de andre evangelier, der lægger Jesu udrustning med Ånden på noget andet tidspunkt. Således er det netop samme Lukas-evangelium, der i kap. 1 siger, at Jesus skal være undfanget ved Helligånden! Så altså: Fordi han er Gud på samme måde som Gud Fader er det, så er han allerede fra undfangelsen ét med Ånden - og fordi han samtidig er menneske på samme måde, som vi er mennesker, så har han brug for Åndens kraft og udrustning, ganske som vi har det. Og det er det, der sker ved dåben.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 29.08.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også