26.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Gud

Skrevet af:
Brian Christensen

Hvorfor skabte Gud det forbudte træ?

Hvorfor skabte Gud det forbudte træ? Han må vel have vidst at menneskene ikke kunne holde fingrene fra det. Eller hvad? Han ved jo alt?

Svar:

Du stiller et vældig godt spørgsmål. Det er lidt filosofisk, dvs. udfordrer vores tanke og fantasi - og det er godt. Vi skal prøve at sætte os ind i Guds måde at tænke på og forestille os, hvordan det ville have været, hvis han havde gjort noget andet, end det han gjorde. Det skal vi selvfølgelig gøre ud fra det, vi ellers kender til Gud og hans vilje i forhold til os.

Det klare

Der er et godt princip for at forstå bibelen, som vi har fra kirkens historie, nemlig at de klare steder i bibelen skal tolke de mindre klare. Så lad os først slå nogle få ting fast, som er klart om Gud i den kristne tro.

1) Gud er kærlighed og der er intet ondt i ham.

2) Han kan ikke skabe noget, som er ondt, fordi det er imod hans væsen.

3) Han skabte mennesket til at leve i fællesskab med ham.

4) Han ønsker, at vi i evighed skal være nær hos ham, og derfor sendte han Jesus, for at han ved korset kunne genoprette det brudte forhold mellem os og Gud.

5) Gud er almægtig og alvidende. Kan alt og ved alt.

Det betyder, at han vidste at mennesket ville vælge at være ulydig. Der står i Efeserbrevet kapitel 1 vers, at Gud før verdens skabelse udvalgte os til at vi i Jesus Kristus, dvs. i troen på ham, skulle frelses. Det betyder ikke, at han bestemte at de skulle synde, men han vidste at det ville ske. Guds forudviden afsvækker ikke hans vilje til i hvert øjeblik at elske os og gøre det gode for os.

Skabt til at elske - menneskets mål

Men som du skriver kunne det hele være undgået ved ikke at skabe syndefaldets mulighed - eller kunne det? Mit svar er nej. For så ville det ikke være mennesker han havde skabt. Det er menneskets væsen og adelsmærke at være skabt til at elske. Vi er skabt i Guds billede, dvs. til at leve evigt i hengivende kærlighed. Og det er umuligt at tænke sig kærlighed uden frihed. Det er en del af kærlighedens væsen, at den vælger at elske.

Hvis Gud havde skabt mennesket uden mulighed for at vende sig fra Gud, så havde han skabt en masse flotte ting at kigge på og lege med. Men det var ikke det han ville. Han ville skabe nogen, som kunne elske ham og som han kunne elske. Det er målet for ethvert menneske, når vi skal finde meningen med livet: Det er at takke og ære Gud i evighed - i frihed og kærlighed.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 26.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også