16.11.2005 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvorfor citeres GT ikke korrekt i NT?

Jeg undrer mig over følgende: I hebræerbrevet 10,5 står: "Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig;" (min understregning) Hebræerbrevsforfatteren citerer salme 40. I Sal 40, 7 står: "Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have - du har åbnet mine ører - brændoffer og syndoffer ønsker du ikke." Det mærkelige er, at der ikke står "men et legeme..." i salmen. GT citater i hebræerbrevet er selve rygraden for den argumentation der viser, at Jesus er den egentlige ypperstepræst for Gud og mennesker. Til tider er det ganske vigtigt, at der citeres præcist som i Heb. 1 hvor argumentet er fuldstændigt afhængigt af at teksten gengives korrekt (v. 5, 13).

Svar:

Det ses flere steder, at der ikke er fuldstændig ordmæssig overensstemmelse mellem Gammel Testamente-citaterne i Ny Testamente og teksten, de er taget fra i Gammel Testamente. Men der er altid en indholdsmæssig sammenhæng og overensstemmelse. Se f.eks. Romerbrevet kap. 9 vers 25-29 og de tilhørende tekster fra Gammel Testamente.

GT er fundament for NT

Du har ret i at GT er en rygrad i Hebræerbrevet, og det holder stik, selvom citaterne ikke er ordmæssige identiske. Når der i Hebræerbrevet kapitel 10 vers 5 står ” – men et legeme har du beredt mig –” kan det netop ses som udtryk for, at citaterne fra Gammel Testamente er helt fundamentale, for her argumenterer hebræerbrevet helt klart for, at Jesus virkelig er vores ypperstepræst, der bringer soning for vores synder.

Der er teologisk enighed om, at Salme 40 vers 7: ” – du har åbnet mine ører – ” taler generelt om menneskets evne til at høre Guds ord og vilje med øret. David har hørt Gud og hengiver sig til ham. Men Hebr. 10,5: ” – men et legeme har du beredt mig – ” udtrykker det, som Kristus hørte som begrundelse for sin sendelse til verden: Han skulle ikke bare høre Guds vilje, han skulle også udføre den på sit legeme. Han skulle udføre det intet menneske var i stand til.

Kristi legeme er endegyldigt sonoffer

Og netop på sit legeme bar Kristus verdens synd på korset. Det var ved sit legeme, at Kristus bragte det fuldkomne offer for menneskehedens skyld.

Så udtrykket i Hebræerbrevet kap. 10 vers 5 understreger altså først og fremmest, at Kristus som Gud og mand påtog sig den straf, som kostede ham livet og dernæst, at Gud mente det, når han i Salme 40 netop tog afstand fra offeret og underkendte det som værdiløst. Kun Jesus kunne bringe det fuldkomne offer.

Efter at Kristus er ofret legemligt, er der ikke længere behov for andre sonofre. Kristi offer er eviggyldigt. Altså bekræfter Hebræerbrevet også her, at Jesus er den rigtig ypperstepræst for Gud og mennesker.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 16.11.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også