03.01.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Kristenlivet, Menneskelivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvordan skal vi behandle indvandrere?

Mit spørgsmål drejer sig om indvandrerne, og hvordan vi skal være over for dem. Jeg forstår at Gud har givet os forskellige tungemål, og derfor skabt naturlige grænser for os og andre. Vi har forskellige lande, som passer til vores tungemål, og det syntes jeg er en gangske god ordning, men tager jeg fejl? Hører indvandrerne på en måde ikke til her i Danmark? Jeg læser i 1 Mosebog kap. 21 v 10 at Gud siger til Abraham at han skal jage trælkvinden væk sammen med Ismael, som jeg opfatter som den muslimske tro. Når jeg læser i Gal. kap.4 v 28-31 og ser hvad der står, så forstår jeg ikke helt sammenhængen. Gælder det også i dag at vi skal jage trælkvindens søn væk, eller hvordan skal jeg opfatte det? Jeg ser at det gange medfører dårlige ting, at indvandrerne er her. Går det ud over de velsignelser Gud har til os, og er det dem de vil have del i? Gud siger jo, at han vil gøre dem til et stort folk.

Svar:

Hører indvandrere til i Danmark?

På den ene side må vi svare nej, det gør de ikke, for så ville de jo ikke være fremmede! Du har ret i, at det er Gud, der står bag det med forskellige grænser og sprog for folkeslagene på jorden. Bibelen

fortæller, at Gud måtte give jordens folk forskellige sprog og derved splitte dem, så de ikke skulle forstærke det oprør mod Gud, som begyndte i Edens have (det står beskrevet i 1 Mosebog kap 11).

Værn om de fremmede

Men på den anden side kan vi også svare ja til spørgsmålet! Selvom Gud har givet grænser for folkene, sker det jo, at folk må flygte til andre lande. I Gammel Testamente læser vi meget om det. Der finder vi også en hel del steder, hvor israelitterne bliver undervist i, hvordan de skal tage sig af de fremmede, der søger asyl hos dem (se fx 3 Mosebog kap 19 vers 33-34). Her siges det oven i købet, at de skal elske den fremmede som sig selv! Begrundelsen for dette er, at israelitterne selv var fremmede i Egypten og derfor har prøvet på egen krop, hvad det vil sige at stå uden hjemland og den beskyttelse og tryghed, det medfører. Derfor skal de værne om de fremmede, der søger beskyttelse hos dem.

Det hænger også sammen med, at landet (Israel) ikke er israelitternes, men Guds! I 3 Mosebog kap 25, vers 23 m.fl. står det tydeligt, at israelitterne er gæster i Guds land; derfor skal de også dele landets goder retfærdigt med hinanden som folk og med dem, der søger beskyttelse i deres land.

Når det drejer sig om os i dagens Danmark, kan vi ikke bare overføre israelitternes retningslinjer - og så alligevel! For når Jesus siger, at vi skal elske vores fjender (Matthæusevangeliet kap 5 vers 43), betyder det grundlæggende "den fremmede". De Kristus-troende beskrives også som fremmede og udlændinge i verden (Peters Første Brev kap 2 vers 11), og så er vi tæt på det som var begrundelsen for, at israelitterne skulle tage sig af de fremmede i Israel. Mit svar på dette første spørgsmål må derfor være: Ja, vi skal tage os af de fremmede, som kommer og har brug for beskyttelse i vores land. (Hvordan det konkret skal foregå er et politisk spørgsmål, som jeg ikke vil gå ind på her).

Et kristent land

Jeg mener altså ikke, at vi kan bruge Bibelen eller den kristne tro til at jage muslimerne ud af vores land - tværtimod! Men det betyder jo ikke, at alt er lige-gyldigt! Når du skriver, at det medfører nogen gange noget dårligt, at muslimerne er her, så ved jeg jo ikke lige, hvad du tænker på. Meget af det dårlige, der er sket i Danmark de senere år, synes jeg i virkeligheden skyldes, at det danske folk ikke længere er et kristent folk, så vi som folk ikke ved, hvad vi skal stille op, når der kommer nogen, som faktisk mener noget med deres religion og praktiserer den. Jeg tror, at det bedste der kan ske for både danskere og muslimer er, at vi som danskere igen bliver et kristent folk og fortæller til de fremmede i vores land, hvem Kristus er!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 03.01.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også