23.01.2002 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kristenlivet
Forfatterprofil

Hvordan lade sig lede af Gud?

Jeg har flere gange stødt på begrebet (ikke i Bibelen): Kan Du tage Gud med det sted hen så er det ok. Hvordan skal man bruge dette råd i praksis? Hvordan finder jeg ud af om jeg kan tage Gud med?

Svar:

Misvisende udtryk - Gud er overalt

Jeg kender også det udtryk, og hvis man tager det bogstaveligt, så er det ret misvisende. Der findes nemlig ingen steder, hvor vi ikke kan have Gud med. Med det mener jeg, at Gud aldrig bliver stående i døren og siger: ”hvis du går derind så er det på eget ansvar, du skal ikke regne med mig.”

I Bibelen lærer vi Gud at kende, som den der omslutter os forfra og bagfra. Hvis du ser i Davids salme 139, ser du hvor malende David beskriver at uanset hvor vi er, hvilken tilstand vi er i, eller om vi ligefrem ”slår os ned hvor havet ender” (så kan vi vist ikke komme længere ud) ”så leder din hånd mig også der, din højre hånd holder mig fast.” Vi kender også Jonas som prøvede at undvige Guds kald ved at flygte. Det er absurd, for Gud er overalt. (Det var ham der blev slugt af den store fisk, og spyttet ud på stranden)

Et sundt spørgsmål

Jeg skal ikke kunne sige, om meningen med det udtryk for nogle mennesker er helt bogstaveligt. Da er jeg i hvert fald, som du kan høre, uenig. Men det som jeg synes udtrykket kan bruges til i praksis, er mere som en opfordring til at stoppe op og tænke efter: Er det her noget, som jeg er bange for kan skade mit forhold til Gud? Er det noget som Gud vil glæde sig over, eller tror du det vil såre ham? Det er et sundt spørgsmål, og det er i sidste ende et spørgsmål kun du kan svare på.

Guds vejledning

Jeg læser faktisk dit spørgsmål sådan, at du samtidig giver udtryk for, at du ønsker at leve dit liv efter Guds vilje. Det er i sig selv et ønske, Gud virker i dig, og et udtryk for at Guds ånd er aktiv i dit liv. Det er den bedste forudsætning for at kunne se, forstå og fortolke Guds vejledning. Guds vejledning til os om, hvordan vi skal leve, har han først og fremmest givet os i de 10 bud, som er et udtryk for hans vilje. Han har også givet os kærlighedsbudet som det største: ”Nemlig at vi skal elske Herren af hele vort hjerte, og vor næste som os selv.”

Jeg ved godt, at det ikke betyder, at vi så har en opslagsbog med konkrete svar på alle de tvivlssituationer, hvor vi ikke ved, hvad der er rigtig af og at gøre. Men jeg tror, at Gud kan give os konkret hjælp i de situationer, hvis vi beder ham om det. Og her gælder det igen at stoppe op, og stille sig selv og Gud det spørgsmål: Er det her noget som jeg bør holde mig fra fordi det skader mig, eller direkte er imod Guds vilje med mit liv….. eller skal jeg med fuld frimodighed kaste mig ud i det, i tillid til at Gud er med mig, vejleder mig og holder mig fast.

I øvrigt er det måske lige så interessant at bede Gud vise dig, hvilke planer han har med dig. Han har brug for mennesker som dig, der er blevet fyldt med ønsket om at leve efter hans vilje.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 23.01.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også