21.06.2005 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Hvordan blev Paulus pludselig blind?

Hvad sagde jesus til Paulus, da han mødte Jesus på vej til Damaskus. Og hvorfor bliver han blind?

Svar:

Hvis du har en bibel eller et Ny Testamente, kan du læse om Paulus´ møde med Jesus på vejen til Damaskus i Apostlenes Gerninger kapitel 9, kap. 22 og kap. 26. Hvad Jesus sagde, står mest udførligt i kapitel 26, vers 14-18, hvor Paulus selv fortæller:

"Jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden. Jeg spurgte: Hvem er du, Herre? Og Herren svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op på dine ben! For jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne. Dem sender jeg dig til for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig."

At Paulus blev blind, skyldtes det voldsomme lys, der strålede om ham. Der er grænser for, hvor meget det menneskelige øje kan tåle. Man kan f.eks. ikke se direkte ind i en atomeksplosion, og det himmelske lys er stærkere end noget andet. Når mennesker får lov at se det, er det i almindelighed dæmpet så meget, men i dette tilfælde blev Paulus altså slået helt ud - hvorefter Gud ved disciplen Ananias helbredte ham for blindheden.

Hvis du ikke har en Bibel kan du bestille en på: www.Lohse.dk, det er også muligt at læse Bibelen på Nettet. www.bibelen.dk


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 21.06.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også