10.05.2023 15:22 Age: 1 year
Category: jn-svar, Udvalgte svar, Gud, Gud-udv
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvad ville Jesus sige til os om klimakrisen?

Hvad ville Jesus sige til os om klimakrisen. Er der steder i Det Nye Testamente, hvor Jesus refererer til vores forhold til Jorden? Er der nogen steder i Det Nye Testamente en "bekymring" for eftertiden, for kommende generationer? 

Svar:

Isbjørn skubber plastic-dunk væk

Foto: unsplash.com/@yomex4life

Hej. Det er gode spørgsmål – lad os se på dem:

Når vi skal se på, hvad Jesus siger i Bibelen, så har vi hans direkte citater i de fire evangelier samt i Johannes Åbenbaring. Derudover sagde han tydeligt, at det, hans apostle sagde og skrev, også var hans ord – så jeg kigger i hele Det Nye Testamente efter et svar .

Spørgsmål 1: Klimakrisen

Naturen er Guds

Jesus tilslutter sig hele Det Gamle Testamente og dermed også, at Gud har skabt denne verden. Gud har sat os mennesker til at forvalte/bestyre naturen, som vi læser om det i de tre første kapitler i Bibelen. Dels for at vi selv skal kunne leve – men også fordi Gud vil have taget vare på naturen. Fx påbyder han sit folk at lade markerne hvile hvert 7. år, så jorden kan komme til kræfter (3 Mosebog kapitel 25 vers 4).

Dybest set er det Gud selv, der lader livet fortsætte og opretholder naturen (Salme 104 i Salmernes Bog), men vi er sat til at hjælpe med, så godt vi nu kan.

Mennesket er elsket af Gud

Gud har skabt os mennesker og elsker os. Derfor skal vi leve således, at flest muligt har det bedst muligt. Kort sagt: Vi skal elske vores næste som os selv (Matthæusevangeliet kapitel 22 vers 39). Dette indebærer helt logisk, at vi bruger naturen på en måde, så alle får gavn af den.

Klima og forbrug

Dermed stiller Bibelen et meget kritisk spørgsmål til vor tids enorme forbrugsræs, med dets rovdrift på naturen, dets forurening og den uretfærdige fordeling af goderne i denne verden.

Kærlighed til penge (og dermed alle de goder, der kan købes for dem) ser Jesus meget kritisk på (Matthæusevangeliet kapitel 13 vers 22; Paulus' 1 brev til Timotheus kapitel 6, vers 10).

Naturen er givet os, for at vi selv og vores næste kan leve af den – og vi har fået evner til at udvikle videnskab og håndværk, så vi kan leve bedre og bedre. Alt dette er Guds gode gaver. Men: de er ment til at bruges i kærlighed til Gud og mennesker og i respekt for den natur, Gud har skabt og har omsorg for. Det er ikke vækst/velfærds-egoisme, der skal styre det.

Så kort sagt: Jesus ser vel klimakrisen som et af mange dårlige resultater af vores egoisme og kalder os til at besinde os og begynde at lede efter måder at leve på, der er bedre for menneskeheden og naturen.

Spørgsmål 2: Kommende generationer

Denne verden har en udløbsdato

For Jesus ser fremtiden i grove træk sådan ud: Denne verden fortsætter, indtil Gud vil erstatte den med noget langt bedre. Ingen ved, hvornår det sker – men når det sker, vil Jesus komme igen, og der vil komme en helt ny fysisk verden. De døde vil opstå og vores nye liv er evigt og vil blive levet i en verden, hvor alt virkelig er paradisisk. Det taler han om mange steder – det mest samlede er vel Johannes Åbenbaring kapitel 21 og 22.

Så: jorden går ikke under, før Gud vil det. Menneskehedens og naturens overlevelse er ikke afhængig af, om denne verden overlever, for det vil den under ingen omstændigheder gøre. Gud har lovet en ny og evig verden. Det giver mig en tryghed på den lange bane.

Kampen med håb

Så vores kamp for at bevare naturen og et godt klima osv. er for nutidens skyld (og for de kommende generationers skyld) – det er ikke for at sikre verdens stadige eksistens. Det gør ikke kampen mindre vigtig, men for mig at se giver det et håb, der gør, at jeg kan kæmpe med mindre frygt og mere tryghed.

Ikke en banegård

Nogle har tænkt, at vi kristne opfatter dette liv som en banegård, hvor vi bare skal se at få ventetiden overstået, så vi kan komme ”med toget” til den nye verden, der kommer. Men hvordan skulle vi kunne det? Næstekærligheden og respekten for Guds natur kalder os til at yde vores bedste hele livet igennem!

Den konkrete kamp

Jesus giver os ingen konkrete anvisninger mht. drivhusgasser, overbefiskning, forurening osv. Her må vi bruge den fornuft, Gud har givet os. Men som sagt er hans advarsel mod at lade os styre af egoisme og pengesyge et meget vigtig element i det hele. Hvordan vi skal prøve at leve efter det her i Danmark, der er et af verdens rigeste lande, er et spørgsmål, der er rigtig svært at svare på – og som alt for få (også i kirken) desværre arbejder med at stille og at svare på.

De kommende generationer

Så kort sagt: Gud har hånd om fremtiden. De kommende generationer er ligesom vores generation sat til at arbejde for en god verden og natur til alle. Èn generation bliver den sidste på denne jord – men ingen ved, hvornår det sker. Men bagefter kommer en ny verden, hvor alle, der tager imod Guds gave, kan leve evigt i en vidunderlig natur.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 10.05.2023

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også