02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Menneskelivet

Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Hvad med genmanipulation og kloning?

Hvad mener I om manipulation med dyr og menneskers gener? Er det ikke godt, hvis man kan hjælpe familier med arvelige sygdomme, ved hjælp af genmanipulation? Hvad mener I om tanken, om at man i fremtiden måske kan lave supermennesker? Hvad mener I om kloning? Hvad mener I om genspjelsning af planter (hvis det sænker priserne for produktion af mad)?

Svar:

Mit svar vil først og fremmest fokusere på genteknologi i relation til menneske. Manipulation med menneskers gener set i relation til Guds skaberværk er ikke uden problemer. Hvordan kan vi fastholde, at Gud har skabt hvert menneske helt unikt og lige sådan, som han ønsker det, hvis vi mener, vi kan gøre det bedre? Noget andet er, at man - så vidt jeg kan skønne - udmærket kan bruge gen-medicin, såfremt denne ikke ændrer menneskets arvemasse generelt set.

Det er i relation til ovenstående ikke rigtigt at tro, at man hjælper mennesker ved at ændre deres afkoms arvemasse. Det kan godt være, man derved kan skabe et barn uden den frygtede arvelige sygdom, men som sagt tror jeg ikke, vi er sat til at ændre ved menneskets arvemasse hverken i kønscellerne eller i det befrugtede æg. Dybest set er menneskers trang at skabe supermennesker, ja, men har vi visdom til at vide, hvad et supermenneske egentlig er? Mere visdom end skaberen selv? Hvilke familier skal i givet fald stille "forsøgs-materiale" (menneskeliv) til rådighed for at man kan nå frem til at skabe supermennesker - eller superbabyer uden arvelige sygdomme?

I virkeligheden vil en sådan genmanipulation kunne betyde, at der fremkommer andre sygdomme og skavanker ved barnet. Vi har nemlig alle flere sygdomsgener i vor arvemasse, som kan træde frem under forskellige omstændigheder. Sidstnævnte er et bredere etisk argument for at holde sig fra dette.

Afvisning af kloning ligger for en kristen på det samme grundlag som det første: Mennesket er skabt enestående af Gud selv. Desuden må mennesket ikke skabes for at være et middel, fx sådan at man har organer klar i en slags "tvillinge-foster".

Til sidst: gensplejsning af planter mener jeg ikke umiddelbart der kan siges noget ukristeligt om, bortset fra de etiske argumenter, som er afgørende nok, nemlig at man må sikre sig imod 1) misbrug, 2) indsnævring af arter og 3) faren for, at man via fødekæden i sidste ende skader mennesket, fx ved at man ikke kan behandle infektioner effektivt.

Mere detaljeret viden om disse gen-spørgsmål behandlet ud fra et kristent livs- og menneskesyn kan findes i bøgerne Dilemma, Credo Forlag eller Mennesket - guddommelig skabning eller videnskabeligt produkt, Forlaget Korskær


Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også