30.10.2003 12:00 Age: 20 yrs
Category: Kirken

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvad er forskellen mellem folkekirken og frikirkerne?

Hvad er forskellen mellem folkekirken og frikirkerne?

Svar:

Den egentlige forskel mellem folkekirken og frikirkerne er, at folkekirken er knyttet til staten. Folkekirken har nogle bekendelsesskrifter, der har fastsat, hvad kirken står for og det kan ikke ændres. Men når det gælder praktiske forhold, så er det Folketinget, der lovgiver og beslutter - og regeringen udnævner en kirkeminister, der ordner mange praktiske forhold indenfor kirken.

I frikirkerne er det medlemmerne selv, der bestemmer det hele. Økonomisk må frikirkemedlemmerne også selv stå for hele ansvaret, men det er nu ikke den store forskel i forhold til folkekirken, for også her er det medlemmerne, der betaler næsten det hele. Kun et lille tilskud får folkekirken fra finansloven hvert år. I folkekirken opkræves medlemsbidraget som kirkeskat - i frikirkerne må de selv indsamle pengene.

Med hensyn til hvad man tror på, er det i Folkekirken sådan, at vi har 5 skrifter fra gammel tid (bekendelsesskrifter), der fastlægger hvad folkekirken står for: Hvad vi tror om Gud og Jesus, at vi har barnedåb osv. Se fx Troens ABC.

Frikirkerne er meget forskellige indbyrdes. Der er frikirker, der har fuldstændig det samme trosgrundlag som Folkekirken, men blot har valgt at stå frit. Der er andre frikirker, der afviser barnedåb. Derfor kan man ikke sige generelt, hvad frikirker sstår for - det skifter meget fra menighed til menighed.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 30.10.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også