20.09.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvad er fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren?

Hvad er Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren ? Hvad betyder den i praksis, og har den danske Folkekirke underskrevet den? Hvad er Indre Missions holdning til den?

Svar:

"Joint Declaration" eller Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren, er et økumenisk dokument, som 31. oktober 1999 blev underskrevet af Den romersk-katolske Kirke og af kirker indenfor Det lutherske Verdensforbund. Der var igennem flere år stærke kræfter i gang for at få også Den danske Folkekirke til at underskrive erklæringen, men som det vil fremgå, kunne biskopperne i Den danske Folkekirke ikke tilslutte sig erklæringen.

Der ligger et fornuftigt og godt stykke teologisk arbejde bag flere udtalelser (og udgivelser) fra bl.a. bispekollegiet. Erklæringen og en række kirkesamfunds udtalelser til den kan ses på nettet på adresser her nedenfor.

Indre Mission i Danmark kan heller ikke give sin tilslutning til en erklæring, der grundlæggende ønsker at udjævne forskellene mellem katolsk og evangelisk-luthersk lære om retfærdiggørelsen. Læren om retfærdiggørelse ved troen alene er en uopgivelig trossandhed for os som evangelisk-lutherske. Men når det er sagt, vil jeg tilføje, at jeg finder det frugtbart med en teologisk dialog imellem bl.a. den katolske kirke og den evangelisk-lutherske kirke på så mange planer som muligt, idet vi jo trods alt anerkender hinanden som kristne kirker og trossamfund.

Følgende Net-adresse giver et ganske godt overblik over både erklæringen og forskellige kristne kirkesamfunds udtalelser desangående.

Den evangelisk lutherske frikirke


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 20.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også