10.11.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Menneskelivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvad er en sjæl?

Hvad er definitionen på en sjæl?

Svar:

I Bibelen er den grundlæggende betydning af ordet sjæl noget med at have liv. Første gang, ordet findes i Bibelen er i Første Mosebog kapitel 2 vers 7, hvor der står sådan: "Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen."Ordet "væsen" er her en oversættelse af det hebraiske "nefesh", som mange andre steder oversættes med "sjæl". Fx i den bibelske Salme 103 vers 1 og 2, hvor teksten lyder: "Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke alle hans velgerninger."

Når ordet "sjæl" anvendes, som det gør i disse tekster, er det tydeligt, at det faktisk betegner hele mennesket og svarer måske nærmest til det, vi ellers kalder personlighed.

Andre steder i Bibelen finder vi udtryk, der understreger sammenhængen mellem krop og sjæl, fx i Matthæus-evangeliet kapitel 10 vers 28: "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede."

Mennesket har i bibelsk tankegang altså ikke en "finere" udødelig sjæl, der slæber rundt på en forfærdelig, syndig krop - mennesket er en helhed.

I "Det dobbelte kærlighedsbud" (Matthæus-evangeliet kapitel 22 vers 37-40) kombineres sjælen med med "hjerte" (følelser/samvittighed) og "sind" (vilje/forstand) til en samlet beskrivelse af hele mennesket.

Skal jeg samle op på dette, kan jeg ikke komme med en kort og præcis definition på en sjæl. Men i følge bibelsk tankegang er sjælen udtryk for hele menneskets personlighed. I kirkens historie har der så siden sneget sig en hel masse græsk/hedensk tankegods ind, så vi i årevis har fået mennesket delt op i sjælen som den del af mennesket, der kunne have med Gud at gøre i modsætning til kroppen, der var ond og uren. Men som du selv vil se, hvis du tager fat på at studere de bibelske tekster, der bruger ordet sjæl, er det altså ikke Bibelens syn på mennesket.

Jeg håber det afklarede noget for dig.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 10.11.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også