19.02.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Seksualitet, Bibelen
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvad betyder utugt?

At tugte betyder jo at opdrage, så må utugt vel betyde uopdragent, eller hvad? Og hvad der er opdragent eller uopdragent, har vel noget at gøre med den kultur og tid vi lever i. Eksempelvis, for at tage noget så banalt som bordskik, er vi i vores kultur, opdraget til ikke at bøvse ved bordet, det er særdeles utugtigt, mens det i andre kulturer er tegn på mæthed og dermed en venlig gestus overfor værten. Tiden ændrer vel også på hvad der er utugtigt eller ej. Når man læser i bibelen om de forskellige mænd som havde flere koner (medhustruer), selv Guds udvalgte mænd. Det betragter vi jo idag som utugt, ja det er ligefrem forbudt ved lov i hvert fald i vores del af verden. For bare 30-40 år siden var det uhørt at man sagde du til mennesker man ikke kendte personligt. Idag er der næsten ikke nogen der siger De til hinanden mere, men vi betragter det ikke som utugtig. Hvorfor forbinder mange kristne sex før ægteskabet som utugt?. Det eneste jeg kan finde i bibelen om utugt i forbindelse med noget sexuelt, er det sted hvor der står at en mand ikke må leve sammen med sin faders hustru, det er utugt. Ellers synes jeg ikke at ordet utugt i bibelen bliver nævnt i forbindelse med noget sexuelt.

Svar:

Tak for dit spørgsmål, som jo egentlig rummer flere spørgsmål! Jeg vil forsøge at besvare dem hver for sig, så svaret forhåbentlig bliver klart.

Ordet: Utugt, i Bibelen

For det første spørgsmålet om, hvad utugt egentlig betyder. Du har ret i, at ordet "tugt" betyder "opdragelse", og så er det selvfølgelig nærliggende at antage, at utugt må betyde det modsatte, altså "uopdragelse". Der kan være noget rigtigt i den forståelse. Men du rammer nok for bredt, når du forstår utugt som almindelig uopdragenhed. Du har nemlig ret i, at hvad der anses for velopdragent eller uopdragent kan være noget forskelligt i forskellige kulturer og til forskellige tider. Eksemplerne med at bøvse ved bordet og at sige "De" til hinanden viser netop det!

Ser vi på, hvordan ordet utugt er brugt i Bibelen (og også i gamle dage i Danmark, da det stadig var et almindeligt brugt ord), så handler det udelukkende om seksuelle forbindelser eller seksuelle handlinger mellem mennesker, der ikke er gift med hinanden. Hvis du har mulighed for at slå op i en Bibel-ordbog, vil du finde 24 steder i Bibelen, hvor ordet er brugt (i Bibeloversættelsen fra 1992). Det mest kendte er måske der, hvor Jesus taler om skilsmisse i Matthæusevangeliet kap 5 vers 32: "Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende ..." Her er det vel tydeligt, at Jesus ikke taler om, at hvis kvinden er uopdragen, er det OK at skille sig fra hende. Jesus taler om, at hustruen har været sin mand utro, dvs. begået utugt sammen med en anden mand, dvs. har været i seng med en anden mand. Alle de steder i Bibelen, hvor ordet utugt er brugt, tales der om seksuelle forbindelser, som altså ikke er mellem to, der er gift med hinanden.

Bibelens syn på ægteskabet

Dermed er vi egentlig også fremme ved et andet af dine spørgsmål: "Hvorfor betegner mange kristne sex før ægteskabet som utugt?" Svaret ligger faktisk i det, at seksuelt samvær, dvs. samleje og intimitet, der ligner samleje, hører til i ægteskabet. Det er en fantastisk og værdifuld gave, Gud har givet til de to, der har valgt at høre og leve sammen og "har bekræftet det for Gud og mennesker", som det hedder i vielsesritualet. I seksuelt samvær kommer en mand og en kvinde så tæt på hinanden, at Gud har valgt at sætte ægteskabets ramme om deres seksuelle samliv for at beskytte dem og det fine og uvurderlige fællesskab de får i deres seksuelle samliv. I modsætning til, hvad mange tror, sætter vi kristne faktisk det seksuelle samliv fantastisk højt - fordi Bibelen gør det. Vi er simpelthen glade for sex! Og vi vil gerne være med til at passe på den fine gave, vi her har fået for at udtrykke kærlighed mellem mand og kvinde. Derfor vil vi gerne hjælpe hinanden til at vente med at åbne gaven til efter brylluppet!

Flerkoneri i Bibelen

Du spørger også om, hvordan nogle af Guds udvalgte mænd i Bibelen kunne have flere koner - noget som i dag her hos os er forbudt. Jeg har lidt vanskeligt ved at svare på det. Et muligt svar kunne være, at Gud tillader menneskene selv gennem erfaringen at finde ud af, at sådan som Gud har villet det: Ægteskabet består af en mand og én kvinde, sådan er det bedst. Flerkoneriet beskrives gennemgående negativt i Bibelen. Der kommer faktisk kun bøvl og ballade og synd ud af det! Gud har fra begyndelsen tænkt, at ægteskabet skal være mellem én mand og én kvinde. Det kan vi se i Skabelsesberetningen, hvor Gud kun skaber én hustru til Adam, og Gud derefter siger om ægteskabet: "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød." (Første Mosebog kap 2 vers 24).


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 19.02.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også