02.11.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Knud W. Skov

Har Gud en kvindelig med-part?

I Gyldendals leksikon: Kirke og kristendom s.174 står nævnt, at Jahve i israelitisk folkelig religion har haft en kvindelig guddom ved sin side. Kan I oplyse Hendes navn evnt. om der findes et symbol for hende, eller henvise til andre evnt. arkæologiske kilder.

Svar:

Det er rigtigt, at man har fundet udtryk, der antyder opfattelsen af en kvindelig medpart til Gud. Man kan dog nok diskutere om det kan kaldes israelittisk folkereligion, da det går imod en jødisk/israelitisk forståelse af Gud. Der er sandsynligvis tale om en kana`annæisk religion og dens åndsstrømninger, som har påvirket Israels folk i deres vantro og ugudelighed.

To grafittier om Guds mage

De arkæologiske kilder der beskriver Jahve (Gud) med en mage stammer fra to grafittier fra ca. 800 f.Kr. De er fundet på et sted i det sydlige Juda ørken ( i nærheden af Beersheba). Her er der skrevet ”Jahve og hans mage” på den ene side – og der er en indridsning, som kan forstås som to gude-personer sammen. Arkæologisk er der vidnesbyrd om en vis blandings-religion – til forskel fra Gammel Testamentes opfordringer til en ren og klar tilbedelse af Jahve, Herren.

Advarsel mod blandings-religion

Vi finder hos profeterne fra den samme tid en advarsel mod netop blandings-religion og hos Amos møder vi direkte omtale af at afgudsdyrkerne går til enten Dan i Nord eller Beérsheba i syd.

Asherah

Indskriptionerne omtaler den kvindelige guddom som Asherah – en guddom, der primært er kommet til Kanaan fra Føniken (Libanon).


Skrevet af:
Knud W. Skov

Lagt på nettet 02.11.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også