12.01.2006 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Er konfirmationen nødvendig?

Hvad Skal konfirmationen egenligt bruges til? Hvis man går ind for barnedåben, og fuldt ud tror at det er det rigtige, så MÅ konfimationen altså ikke være nødvendig, såfremt at meningen med den er: "det er Gud der bekræfter hvad du sagde ja til i dåben" for det tager jo selve ideen ud af barnedåben når den er nødt til at blive bekræftet (14)år efter.

Svar:

Tak for dit spørgsmål om konfirmationens betydning.

Konfirmation blev indført i den danske kirke i 1736. Baggrunden var, at kendskabet til kristendom blandt folk i almindelighed var meget ringe. Det ville man gerne lave om på. Derfor skulle præsterne nu undervise børnene i kristendom gennem det sidste år de boede hjemme, før de som halvvoksne kom ud at tjene. Som afslutning på undervisningen blev der indført en gudstjeneste i kirken, hvor hver enkelt selv kunne bekræfte sin tro på Gud (konfirmationen).

Sådan har det været lige siden.

Det vigtigste ved konfirmationen er altså den forberedelse (undervisning i kristendom), der går forud for selve den kirkelige handling. Den forberedelse er blevet endnu mere vigtig i vor tid, hvor skolen ikke længere underviser så meget i kristendom. Derfor synes jeg, det er rigtig godt, at vi har konfirmation i vores kirke.

Selve konfirmationen i kirken er ganske rigtigt (som ordet siger) en bekræftelse.

I de fleste kirker svarer konfirmanderne ”ja” til at ville forsage djævelen og ”ja” til at ville tro på Gud Fader, Søn og Helligånd. De bekræfter altså, at de gerne vil tro.

Samtidig er håndspålæggelsen, hvor præsten giver Guds velsignelse til den enkelte konfirmand, en bekræftelse fra Guds side. Han bekræfter, at det vi fik i dåben stadig gælder.

Dåben er en genfødsel, hvor vi bliver lemmer på Kristi legeme. Det kan kun ske èn gang.

Konfirmationen er altså ikke en nødvendighed. Men den er en god hjælp til at tro det løfte, Gud gav i dåben. Samtidig er forberedelsen vigtig som en del af menighedens dåbsoplæring.

Vi har alle brug for at høre evangeliet gentaget for at troen kan leve og vokse. Derfor holder vi gudstjeneste hver eneste søndag. Men det er også godt at få en særlig bekræftelse fra Gud. Det kan være en stor støtte for troen. Det sker f. eks. i nadveren. Men det kan også ske ved et personligt skriftemål. Og altså ved konfirmationen.

Det er også vigtigt for os at udtrykke vores tro. Det sker f. eks. når vi beder eller synger. Men det kan altså også ske ved konfirmationen.

Derfor er konfirmationen en rigtig god skik.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 12.01.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også