16.12.2010 12:00 Age: 14 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Er hele Bibelen ord fra Gud?

Jeg forleden fortalt, at det kun er det i Bibelen, som Jesus siger, der tæller. Alt hvad der er sagt af andre i Ny Testamente er tolkning af Jesu ord og derfor er det kun Jesu egne ord vi kan være 100% sikker på. Kan det virkeligt være rigtigt? Personligt har jeg altid ment at man må tage hele pakken og, at man ikke bare kan udvælge de dele af bibelen man kan bruge, og så lægge det fra sig som man ikke bryder sig om.

Svar:

Bibelen kan omtales med flere navne. Selve ordet Bibel finder vi også i ordet bibliotek og på en måde er Bibelen et bibliotek bestående af i alt 66 bøger, 39 i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente. I de versioner af Bibelen, som medtager de apokryfe skrifter, er der endnu flere bøger.

Kirkens grundlag

Bibelen kaldes også for Skriften med stort S, hvormed er antydet det, som også ligger i det som står på titelbladet til den autoriserede udgave af Bibelen på dansk, nemlig Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger. At bibelen er kanonisk betyder bl.a., at den danner norm eller rettesnor for dem, som anerkender den som Hellig. Sagt med et andet navn som Bibelen også har, nemlig Guds ord.

Disse forskellige navne gælder hele Bibelen og ikke kun dele af den, hvad enten det er GT eller NT eller evangelierne eller brevlitteraturen i NT. For den kristne kirke er hele Biblen Skriften eller Guds ord.

Menneskers ord og Guds ord

At en bog – eller bøger, som Bibelen jo rettelig er - som er skrevet af mennesker, der på hver deres måde har præget den, ændrer ikke ved kirkens forståelse af denne bog/disse bøger som skrifter, der hver på deres måde viser – eller åbenbarer – hvem Gud er, hvad han har gjort og hvad der er hans vilje. Hele bibelen hører med til Guds frelseshistorie og udgør tilsammen den åbenbaring af Gud, som kirken forholder sig til som sin helligskrift.

Det Gamle Testamente er de første kapitler i den frelseshistorie, som når sit klimaks med Jesus. Selv om Det Nye Testamente er den del af Bibelen, hvor Gud bliver mest tydelig, kan vi kun forstå den del af historien, hvis vi kender for-historien.

De fire evangelier har Jesus som hovedperson og her lader de fire evangelister Jesus sige noget i direkte tale. At de her på en sand og rigtig måde, viser hvad Jesus har sagt og ment, når han underviste sine disciple eller diskuterede med folk, ændrer ikke ved, at den direkte tale er evangelisternes måde at skrive på og på den måde et stilistisk træk.

Helligåndens vejledning

I de breve Paulus har skrevet, kan vi også finde Paulus måde at udtrykke sig på. Nogle gange har han måske haft en sekretær, der udtrykte sig lidt på en anden måde, og derfor kan det lyde anderledes. Men stadigvæk har kirkefædrene i de første århundreder, da de skulle samle den bog, som blev til Bibelen, valgt at tage de bøger og breve med, som tilsammen er et udtryk for Guds frelseshistorie og Guds frelsesvilje. Det har de gjort under bøn om Helligåndens vejledning. Når vi i dag læser Bibelen som kirke og som kristne, gør vi det også i en tillid til, at Gud gennem det, som vi læser, vil vejlede os, opmuntre os og vise os mere af, hvem han er, og hvad der er hans vilje. Guds vilje handler først og fremmest om hans frelsesvilje og den bliver tydeligst i evangeliernes fortælling om Jesus.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 16.12.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også