30.11.2006 12:00 Age: 18 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Er en evne en nådegave?

Jeg har et spørgsmål angående forskellen på nådegave og evner. Vi havde en diskussion om dette i min cellegruppe. Men vi fandt aldrig et egentligt svar. Vi var lidt uenige fx hvorvidt man kan kalde det en nådegave at være god til at bage en kage til et møde i missionshuset. Dette er jo en evne man aldrig mister, men man kan vel godt miste sin nådegave eller hvad? Men overordnet set: Er en evne en nådegave?

Svar:

Ordet "evne" omtales ikke i Bibelen. Det, at Gud har skabt os med krop og sind og evner og så videre er naturligvis oplagt ud fra Bibelen. Derfor har en del teologer prøvet at dele op i evner/naturgaver og nådegaver:

  • Evner/naturgaver har alle mennesker, fordi vi alle er skabt af Gud.
  • Nådegaver har kun de kristne, fordi de gives af Helligånden til
  • tjeneste i menigheden.

Det kan tit være svært at skelne i praksis, da Gud naturligvis bruger begge slags udrustning, når han kalder os til en tjeneste: vi bruger både vores krop/sind/evner og vores nådegaver til at tjene i menigheden.

Det med at miste sin nådegave - som I har haft inde i diskussionen - synes jeg I skal prøve at tage ud af den igen. For der står intet i Bibelen om, hvorvidt man kan miste sine nådegaver eller ej. Og for så vidt kan man da også godt miste en evne/naturgave: måske er man skabt med en god sangstemme, men den forsvinder ved en halssygdom. Så lad være med at prøve at konkludere noget ud fra det med, om man kan miste det eller ej …

At bage en kage kan klares alene med evner/naturgaver. Først dér, hvor kagebagning og andre praktiske sysler bliver til en tjeneste, der gør en væsentlig forskel i menighedslivet, kan vi tale om "nådegaven til praktisk hjælp", som Det Nye Testamente omtaler. Dér hvor en person lægger meget arbejde i trofast at sørge for de ydre rammer omkring et menighedssamvær (for eksempel kaffen) kan man tale om en tjeneste og dermed en nådegave. Hvis man bare skiftes til at stampe lidt kaffe og kage op af jorden, er det bare en arbejdsfordeling af evner/naturgaver.

Men - som sagt - det er ikke altid let at skelne.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 30.11.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også