06.11.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kristenlivet
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Er det forkert at gå på diskotek?

Er det som kristen »rigtigt« at gå på diskotek? Personligt kan jeg ikke se det fede i det, men når mine kristne venner sagtens kan gøre det, så ville jeg gerne, at jeg havde et bibelsk svar ...

Svar:

Dit spørgsmål kan næppe besvares med enten et ja eller et nej. I nogle tilfælde kan det for nogen være forkert. I andre tilfælde kan det for andre være ok.

Ofte ville vi ønske at nogen ting var mere sort-hvide, at noget var absolut og aldeles forkert eller var helt og fuldt rigtigt. Men sådan er livet ikke. Og sådan taler Bibelen heller ikke. Derfor kommer vi aldrig udenom igen og igen at skulle skønne og vurdere om det jeg gør nu også er rigtig eller ej.

Når vi tror på Jesus og har taget imod ham, så har vi også lukket Guds ånd ind i vore hjerter og er blevet et tempel for ham. Paulus siger det sådan i Paulus' 1. brev til Korintherne 6,19-20: "Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!"

Lytter vi til Guds ånd i vore hjerter så spørger vi ikke længere: Hvor meget kan jeg være med til uden at synde? Eller: Mon dette er forkert? Vi spørger i stedet: Hvordan kan jeg bedst ære Gud og være et vidne om ham!

Der kan godt være situationer hvor jeg ærer Gud bedst ved fx at gå med en kammerat på diskotek. Og jeg kan godt være et godt kristent vidne også på diskoteket, hvis jeg vel og mærke tør vise det - fx ved ikke at drikke mig fuld eller udstille mig selv eller andre sexuelt. Det er nemlig synd.

I andre situationer kan det imidlertid være forkert. Måske fordi jeg har svært ved at holde mig ædru eller lade mig rive med i noget jeg egentlig ikke vil. Det kan også være forkert hvis jeg med mine handlinger er med til at skabe tvivl og usikkerhed hos andre.

I gamle dage sagde mange kristne ofte: Gå ikke derind hvor du ikke kan tage Jesus med. Jeg synes egentlig det er en god tommelfingerregel. Hvis vi sørger for at tale med Jesus om alt og ikke forsøger at holde ham ude fra bestemte områder af vores liv, så er vi allerede godt på vej til at finde svar på hvad der er rigtigt og forkert i de forskellige situationer.

Så når du spørger om det er rigtigt eller forkert for en kristen at gå på diskotek, kan jeg kun svare: måske. Det er forkert hvis det er med til at trække dig bort fra Gud ved at sløre din tro og dit vidnesbyrd. Det er rigtigt hvis det er med til at synliggøre og stadfæste din tro og dit vidnesbyrd. Valget og ansvaret er dit eget.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 06.11.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også