inTRO

13.01.2004

Hvad er kristendom?

STUDIE 1 

Mennesket er et religiøst væsen. Derfor er verden fuld af religioner. Men der er forskel på at være religiøs og at være kristen. I dette studie vil vi prøve at afklare hvorfor.


13.01.2004

Hvem er Gud og Jesus?

STUDIE 2

Mange mennesker undviger disse spørgsmål, men det gør dem ikke mindre vigtige eller relevante. Eksisterer Gud og Jesus virkeligt og har de betydning for vore liv og vores verden, så må vi også kunne finde ud af hvem de er.


14.01.2004

Hvem er jeg?

STUDIE 3

Vi mennesker er fra begyndelsen skabt i Guds billede. Dvs. vi blev oprindelig skabt så vi lignede Gud


14.01.2004

Hvad betyder dåben?

STUDIE 4

At være kristen er at være Guds barn, dvs. have et fortroligt og tæt forhold til Gud i himlen, sådan som et barn har det til sine forældre. 


14.01.2004

Hvem er Helligånden?

STUDIE 5

Helligånden opfattes ofte som noget luftigt og udefinerligt. Især fordi vi ikke kan danne os et billede af ham på samme måde, som vi kan med personen Jesus. Bibelen beskriver næsten udelukkende Helligånden ved sine funktioner. Derfor forstår vi også bedst Helligånden ved at se hvad han gør og hvordan han virker.


19.01.2004

Døden og det evige liv

STUDIE 6

Der bliver ofte sagt, at døden er noget naturligt, at den er en del af livet. Men Bibelen lærer os at sådan har det ikke altid været. Døden blev først en del af vores verden, da vi brød med Guds vilje og plan for vores liv.


19.01.2004

Hvordan skal jeg forstå og læse Bibelen?

STUDIE 7

Vil vi vide hvem Jesus er, hvad Gud vil og hvad kristendommen lærer, så har vi i udgangspunktet kun eet sted at gå hen, nemlig til Bibelen. Bibelen er kristendommens kildeskrift og grundbog.


19.01.2004

Tro og frelse - hvordan være sikker?

STUDIE 8

Frelsesvished handler om nuet. Ingen kender fremtiden og ved hvordan dit forhold er til Gud om 15 år. Men du kan vide hvordan det er i dag! Hvilket forhold har du til Gud nu? Er du i dette øjeblik et tilgivet og frelst menneske? Det er faktisk muligt at svare på.


19.01.2004

Hvordan kan jeg bede?

STUDIE 9

Bøn er en slags personlig samtale og fællesskab med Gud. Bønnen er den tilstand hvor jeg åbner mit hjerte overfor Gud og lukker ham ind i mine tanker, mine bekymringer, drømme, glæder og sorger. Og hvor jeg samtidig åbner for Guds kraft, trøst og inspiration ind i mit liv.


19.01.2004

Hvordan lever jeg som kristen?

STUDIE 10

Som tilgivede og frelste mennesker har vi fået et nyt og evigt liv at leve. For at dette kristne liv ikke skal miste sin kraft og måske helt dø, så skal det plejes og næres. Det sker ved at vi vokser i troen og afhængigheden af Gud.


Kristendom

inTRO er en serie på 10 studie-artikler, der introducerer dig til de vigtigste temaer i den kristne tro. Artiklerne tager udgangspunkt i samme materiale som kristendomskursus.dk og henvender sig til alle, som gerne vil have en bedre forståelse for kristendommens grundlæggende indhold.

Artiklerne kan bruges til selvstudium eller kan gennemgås sammen med andre i en gruppe.

Udgangspunktet for inTRO artiklerne er spørgsmålet: Hvad lærer Bibelen os om dette spørgsmål? Vi ønsker ikke at give andre svar, end hvad vi kan tolke ud fra Bibelens tekster.