08.08.2020 19:24 Age: 4 yrs

Skrevet af:
Stefan Vase

Universet får mig til at tabe næse og mund

Et væsen, der overstiger tid og rum, giver det ikke mening at begynde at lede efter i et mikroskop eller teleskop

Stjernehimmel

Foto:Kanenori fra Pixabay

Har nogen bevist, at Gud ikke eksisterer? Ikke engang tæt på.

Har kvantekosmologien forklaret universets fremkomst, eller hvorfor det er her? Ikke engang tæt på.

Har videnskaberne forklaret, hvorfor vores univers lader til at være meget præcist tilpasset til at give mulighed for livets eksistens? Ikke engang tæt på.

Er fysikere og biologer villige til at tro på hvad som helst, så længe at det ikke er en religiøs tanke? Tæt på.

Har rationalistisk, moralsk tænkning gives en forståelse af, hvad der er godt, hvad der er ret, og hvad der er moralsk? Ikke godt nok.

Har sekularisme i det frygtelige tyvende århundrede fremdrevet det gode? Ikke engang tæt på at være tæt på.

Er der i videnskaberne en snæver og undertrykkende konsensus om tanker og meninger? Tæt på.

Er der noget som helst i videnskaberne eller i deres filosofi, der retfærdiggør påstanden, at religiøs tro er irrationel? Ikke engang tilnærmelsesvist.

Er videnskabelig ateisme en tåbelig øvelse i intellektuel dovenskab? Lige præcis.

omsonst

Ordene ovenfor kommer fra videnskabsteoretikeren og forfatteren David Berlinskis bog The devils delusion. Han er hverken teist eller ateist, men befinder sig i det mellemstadie, man kalder agnosticisme. En agnostiker vil hverken afvise Guds eksistens eller tro på en guddom.

Han stiller sig dog i skarp opposition til nyateismens mest markante fortalere – eller prædikanter om man vil – som Richard Dawkins og Christopher Hitchens.

Som en reaktion på Richard Dawkins bog "The God delusion" (som på dansk er udgivet med titlen Illusionen om Gud, med et meget læseværdigt forord af Clement Kjersgaard) har Berlinski skrevet bogen The Devil's delusion. I den angriber han den grundlæggende antagelse, som Dawkins, Hitchens med flere har: At det er irrationelt at tro på en guddom. At religiøs tro er en farlig tåbelighed...

For sådan én som mig, der er levende optaget af krydsfeltet mellem teisme, ateisme og videnskab, er det fantastisk at stifte bekendtskab med David Berlinski.

Berlinskis påstande beviser ganske vist intet. Jeg tror dog, at hans observationer af videnskaberne er korrekte. I hvert fald når det gælder de konklusioner, som ateister drager af videnskaberne.

Uanset om man er ateist eller teist, er det omsonst at tale om et gudsbevis eller et ikke gudsbevis. Et væsen, der transenderer (overstiger) tid og rum, giver det ikke mening at begynde at lede efter i et mikroskop eller teleskop.

Hænders værk

Videnskaberne giver nok en masse svar, men det er som om, at et nyt svar resulterer i tre nye spørgsmål. Kosmos (harmonisk system) er et uudgrundeligt mysterium. En af de store digtere i Bibelen David udtrykker det på denne måde, når han i en salme henvender sig til Gud:

"Når jeg ser op mod himlen, dine hænders værk,

månen og stjernerne, som du har skabt,

hvad er da et menneske, at du bekymrer dig om det,

et menneskebarn, at du tager dig af det?"

Universets storhed og livets mysterium får mig og formentlig de fleste af os til at tabe både næse og mund af benovelse over den kraft, der har sat alt det i gang og holder det igang. Davids ord er en overbevisning om og erkendelse af, at den kraft er Gud. En skabende og opretholdende kraft. 

Læs mere i vores tema om Gud


Skrevet af:
Stefan Vase

Lagt på nettet 08.08.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også