10.06.2015 08:00 Age: 5 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Stem på Gud

Valget nærmer sig. Hvem vil jeg vælge som statsminister? Svært at sige. Det er vigtigt, at jeg bruger min stemme rigtigt. Men der er et valg i dette liv, der er langt vigtigere. Hvem vælger jeg som Gud i mit liv? Det valg er jeg ikke i tvivl om!

Politik og religion

”Politik er spørgsmålet om, hvordan samfundets ressourcer skal fordeles” har jeg læst en gang. Jeg synes, det er en god definition. Hvis altså ”ressourcer” betyder penge, frihed, medbestemmelse og rettigheder.

Har religion så noget med politik at gøre? Ja, for din religion bestemmer dine grundlæggende værdier. Den Gud, du vælger at tro på, vil have afgørende indflydelse på, hvordan du vil afgøre mange politiske spørgsmål.

Tror du på, at alt styres efter ”Den stærkeste overlever” vil det præge din politiske holdning til at støtte personer, der ikke kan klare sig selv. Tror du på, at naturen dybest set er guddommelig, vil det præge dit forhold til samfundets udnyttelse af naturen og til forurening mm.

Gud

Til religionsvalget vil jeg altid stemme på den kristne Gud! Først og fremmest fordi jeg tror, at han er til, og så er der sådan set ikke tvivl om, hvem man skal stemme på. Men også, fordi han har langt de bedste grundlæggende værdier: sandhed, kærlighed og tilgivelse.

Bibelen opfordrer gang på gang til at hjælpe de svage, til at afsige retfærdige domme i stedet for at være korrupte og til at lade kærlighed og tilgivelse præge livet i stedet for at alle holder på deres ret og prøver at nakke de andre.

Jeg har desværre ikke altid let ved at efterleve dette. Men Gud ske lov er Guds tilgivelse der også til mig.

Som kristne er vi kaldet til at engagere os i politik for at skabe et godt samfund for vore medmennesker og naturen. Hvilket parti vi så mener, er det bedste til det, er fuldstændig op til den enkelte at afgøre.

Jeg vil ønske os alle et godt folketingsvalg – men først og fremmest et godt valg af Gud!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 10.06.2015

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også