03.02.2016 11:24 Age: 5 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Livets færdelslov

Jesus kom for at vise, at vejen til Gud ikke handler om at overholde bud og regler, men om at tro på hans tilgivelse. Alligevel ophævede Jesus ikke Guds lov og de ti bud. Han forstærkede dem!


Foto: Getty Images / Zoonar RF

Gud gav de ti bud til Moses, dengang han ledte jøderne fra Egypten til det nye land Israel. Og lige siden har de ti bud stået som en moralsk grundlov for hvordan vi mennesker skal leve med hinanden. En grundlov, som det ser ud til, at Gud har nedlagt i alle menneskers samvittighed og som derfor er fælles for alle mennesker i alle kulturer og religioner.

Jøderne troede at Guds lov var et sæt adgangsregler til Guds rige. Hvis bare de lærte at twiste dem rigtigt, ville de opnå Guds accept. Men Jesus lærte dem noget andet: Guds lov kan ingen opfylde, sagde han. Loven er ikke til for at vi kan købe os til Guds velvilje. For det er ingen mennesker i stand til. Jesus forklarer det i "bjergprædikenen" (Mattæus kapitel 5-7), hvor han tolker de ti bud så strengt, at de i praksis bliver helt umulige at opfylde.

Hvad skal vi så med de ti bud ?

Vi skal for det første indse, at den eneste vej til Gud, er at erkende vores magtesløshed over for hans lov - at ingen kan leve op til hans standard - at vi er afhængige af Guds nåde og barmhjertighed.

Og vi skal for det andet vide hvad vi skylder hinanden. Jesus ophæver nemlig ikke de ti bud, men sætter dem op som Guds rettesnor for hvordan vi mennesker skal behandle hinanden.

De ti bud gør os skyldige. Overfor Gud er det en skyld, som viser os hvor meget vi har brug for Guds nåde. Og overfor vores medmennesker er det en skyld, som viser os hvilket ansvar vi har for hinanden. Gud har ikke brug for vores gode gerninger, men det har vores medmennesker.

Jesus lærer os, at de ti bud er en færdselslov for livet, som hjælper os ind i det rette forhold til Gud og i det rette forhold til mennesker.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 03.02.2016

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også