06.04.2011 12:00 Age: 10 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Kamp for kristne værdier

Nogle af vores politikere er meget optaget af at forsvare såkaldte kristne værdier. Men hvad er det for nogle værdier de snakker om? Og er de specielt kristne? Jeg har meget ofte svært ved at genkende mine egne kristne værdier i den offentlige værdidebat og savner en ægte kristen værdikamp i stedet.

Kristne værdier finder vi i Bibelen. Ikke i traditionen eller i kulturen - eller i partiprogrammerne. Og de bibelske værdier handler ikke om velfærd, ytringsfrihed og ejendomsret. De handler heller ikke om demokrati, kulturtraditioner og frihedskamp. Når Bibelen taler om kristne værdier, taler den om ydmyghed, respekt, gæstfrihed, gavmildhed, taknemlighed og fremfor alt om kærlighed. 

Kerneværdier

Den syriske kristne advokat Chawkat Moucarry, siger det sådan: "I Vesten taler man meget om frihed, demokrati og menneskerettigheder. Men det er ikke nødvendigvis kristne værdier. Som jeg læser Bibelen, er de centrale kristne værdier kærlighed, retfærdighed og fred. Kærlighed er kristendommens kerneværdi. Den kærlighed, der elsker sine fjender og arbejder for retfærdighed og fred i verden. Uden retfærdighed bliver der ikke fred." 

Den ukristelige jantelov

Der er meget i den traditionelle danske kultur som langt fra kan forenes med kristne værdier. Janteloven, som er noget af det mest danske, er samtidig noget af det mest ukristelige. Og hele den danske rettighedskultur, hvor offentlige ydelser, bedste medicin, maksimal ytringsfrihed og fuldtidsjob betragtes som en menneskeret er heller ikke særlig kristen. Og taler vi om at beskytte os mod fremmede og give mennesker point i forhold til deres nytteværdi, så er vi endnu meget længere fra grundlæggende kristne værdier.

Ægte værdikamp 

Den kristne værdikamp bygger ikke hegn omkring sig selv for at beskytte sig selv. Den kristne værdikamp handler derimod om at tage ansvar for sig selv og være åben og respektfuld overfor andre. Ikke mindst over for de svage og de fremmede. Fx over for flygtninge og over for de ufødte.  

Den kristne værdikamp handler især om at genvinde respekten for Guds bud og om at vise moralsk anstændighed. Og her kunne vi passende gennemgå de 10 bud eller Jesu bjergprædiken. For de handler nemlig om kristne værdier! Men hvor tit hører vi om kampen mod uærlighed, sort arbejde, fartsyndere, egoisme, grådighed, selvtilstrækkelighed, ugæstfrihed? Lad os få en ægte kristen værdikamp i stedet for den politiske udgave, som blot tager kirken som gidsel i en sag, som slet ikke er kirkens - og heller ikke er kristen. 

God kamp! 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 06.04.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også