24.02.2003 12:00 Age: 18 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus og indvandrerne

Har Jesus nogensinde sagt noget om indvandrere? Ja, det har han faktisk. Jesus levede nemlig også i et land med mange fremmede og indvandrere. Sådan havde det altid været i Israel, hvor mange ikke-jøder havde slået sig ned i landet i kortere eller længere tid.

Billede af Gerd Altmann fra Pixabay

Vi kan læse om det flere steder i Det gamle Testamente, der fortæller at disse indvandrere ikke havde helt de samme rettigheder som jøderne (medmindre de antog jødernes tro). Men samtidig formanede de jødiske lov meget strengt til at behandle indvandrerne ordentligt. I 2 Mosebog kap. 22,21 kan vi fx læse:

Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. I var jo selv fremmede i Egypten. Enken og den faderløse må I ikke behandle hårdt. Hvis du alligevel gør det, vil jeg høre, når de råber til mig, og da flammer min vrede op, og jeg dræber jer med sværd, så jeres koner bliver enker og jeres børn faderløse.

Gud gør jøderne opmærksomme på at de jo selv havde levet som flygtninge i Ægypten i mange år og at de ikke skulle behandle andre sådan som de selv var blevet behandlet dengang. Men det var åbenbart ikke så nemt for jøderne at efterleve.

Jøderne var stolte af og omhyggelige med deres religion og særlige kultur og de fremmede i landet blev, på trods af Guds love, behandlet som udskud. De fremmede var vantro hedninger og blev behandlet som sådan. Selv samaritanerne (der næsten kan sammenlignes med muslimerne i dag) som havde levet i Israel i århundreder blev betragtet som "urene" pga. deres anderledes religion. Jøderne havde ingen kontakt med dem og undgik helt at krydse de områder hvor de boede. Undtagen Jesus!

Jesus vandrede glat væk gennem Samaria og ikke nok med det. Han snakkede med dem han mødte. I Johannes Ev. kap. 4 hører vi om Jesu møde med en samaritaner, som endda var kvinde (!) OG ganske let på tråden. Både disciplene og kvinden selv undrede sig. Men for Jesus var dette naturligt. Mennesker var mennesker uanset historie, kultur eller religion.

Der er masser af eksempler på hvordan Jesus omgikkes de som var udstødte enten af den ene eller den anden grund. Også de som ikke var jøder og som var fremmede i landet. Et afgørende ord fra Jesus om dette er fra hans lignelse om den store verdensdom i Mattæus Ev. kap. 25 vers 31. Her får vi at vide hvad der på dommens dag skiller de frelste fra de fortabte: "Jeg var sulten og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed og I tog ikke imod mig" (vers 42-43)

Jøderne vidste godt hvem de fremmede i landet var den gang, og vi ved det vidst også godt i dag! Og Jesu ord er ikke til at tage fejl af: Vi skal behandle dem som vore egne! Især hvis vi vil tage Jesus og hans ord alvorligt: "Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig" (vers 40).

En bibelsk og kristen holdning til flygtninge og indvandrere handler ikke først og fremmest om politik, kvoter og internationale aftaler. Det handler om medmenneskelighed og respekt. Det handler om ligeværdighed og gæstfrihed.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 24.02.2003

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også