01.05.2013 12:00 Age: 8 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus: Her forhandler vi ikke

Hvis Jesus i dag fik anledning til at udtale sig om konflikten mellem lærerne og KL, så ville han sikkert svare noget i retning af: "Giv lærerne hvad lærernes er og KL hvad KL's er". (se Lukasevangeliet 20,25). Jesus var ikke den, der hoppede i fælden og tog politisk parti. Men han var nok den der talte om både ledelse og tjeneste. Om forholdet mellem arbejdere og ledere.

Håndslag

Når Jesus fortalte sine lignelser var det dog ikke til brug på arbejdsmarkedet men som billeder på det åndelige liv - på relationen til Gud. En relation som Jesus flere gange sammenlignede med forholdet mellem en arbejdsgiver og hans arbejdere. Nogle af principperne på det åndelige arbejdsmarked var disse tre:

1. Tro og gerninger skal følges ad

Du skal gøre det du siger, og du skal sige det du tror. Og du skal tro på Jesus. Læs f.eks. om den rige unge mand, der havde misforstået hvad der skulle til for at få evigt liv. (Mattæus 19, 16-26 )

2. Alle skal have samme løn

Der er ingen anciennitet, ingen akkord og ingen resultatløn. Alle der er antaget får det samme udbetalt, nemlig det halve kongerige. Læs for eksempel lignelsen om daglejerne i vingården. (Mattæus 20, 1-16 )

3. Den enkelte medarbejder har selv ansvar for sit arbejde

Jesus udstikker ikke en masse regler og love for hvad og hvordan vi skal leve, men han betror os livet og frelsen og evnen til at forvalte den. Læs for eksempel lignelsen om de betroede midler (Lukas 19, 11-27 )

Han viser os på den ene side den fulde respekt ved at overlade hele forvaltningen af vores liv til os selv. mens han på den anden side forlanger den fulde og helhjertede hengivenhed. Til gengæld er der kun én løn. Jesus er som herre og leder altså temmelig ultimativ. Der er ikke plads til nogen forhandling. Ingen kompromiser eller delen i porten. I forhold til Jesus gælder det alt eller intet.

Og når vi så udbryder: Jamen, så kan ingen da blive frelst! Så svarer Jesus: korrekt, det kan intet menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt! Her forhandler vi ikke, men Gud giver det hele.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 01.05.2013

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også