26.06.2001 12:00 Age: 23 yrs
Forfatterprofil

Jesus - befrieren

Martin Luther: Han har befriet, købt og vundet mig fortabte og fordømte menneske bort fra alle synder, fra døden og fra Djævelens magt. Han har ikke gjort det med guld eller sølv, men med sit hellige, dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død. Han har gjort det, for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed.

Artiklen herunder er et uddrag af "Troens ABC" - en moderne udgave af Luthers lille Katekismus, som hører til folkekirkens bekendelsesskrifter. Den indrykkede del af teksten er citat fra Luthers lille Katekismus, mens resten af teksten er en nutidig forklaring af Holger Skovenborg.

Læs hele Troens ABC her på JesusNet.dk


2. led: Om genløsningen

Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Det betyder: Jeg tror, at Jesus Kristus er min Herre. Jesus Kristus som virkelig er Gud og født af Faderen før tidernes morgen. Og som også er et virkeligt menneske og født af Jomfru Maria,

Han har befriet, købt og vundet mig fortabte og fordømte menneske bort fra alle synder, fra døden og fra Djævelens magt. Han har ikke gjort det med guld eller sølv, men med sit hellige, dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død. Han har gjort det, for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed. Ligesom han selv er stået op fra de døde og lever og regerer i evighed. Det er virkelig sandt.

(Martin Luther)

Jesus er Guds søn. Det vil sige, at han er Gud selv. Jesus var ikke bare et menneske, der var godt nok til at blive regnet som Guds søn. Men han har altid været til og har været med i skabelsen af alle ting, fordi han altid har været Gud og Guds søn.

Derfor havde Jesus ikke nogen jordisk far, men blev undfanget (blev et foster) ved Helligånden og blev født af en jomfru. Han blev ikke først til, da han blev undfanget. For han er virkelig Gud og har Gud til far. Men samtidig fik han et menneske som mor. Det betyder, at han, ud over at være Gud, også blev et virkeligt menneske. Et menneske som kunne pines, dræbes og begraves.

Jesus var oprindeligt i Himlen, hvor alting er godt. Men han forlod Himlen og blev menneske her på jorden, hvor der er så meget ondt. Gud blev menneske. Hvorfor? For at kunne redde andre mennesker fra de forfærdelige følger af deres ondskab. Jesus kom for at tage straffen i stedet for os.

Kun den, der ikke selv har fortjent at blive straffet, kan tage straffen for en anden. Gud er den eneste, som er ren, og som aldrig har gjort noget forkert. Derfor er han også den eneste, som kan gå i stedet for os og tage straffen for vor synd: døden. Og det gjorde han, da Jesus døde på korset. Da døde den rene i stedet for os urene. For at kunne gøre det var han nødt til at blive menneske og leve her på jorden.

Når vi tror på Jesus og lægger vor synd over på ham, går vi selv fri for straffen. Så skal vi ikke dømmes til døden af Gud, men er opstået til et nyt liv sammen med ham. For så er vi i Guds øjne lige så rene, uskyldige og retfærdige som hans egen Søn.

Jesus stod op fra de døde. Graven var tom påskemorgen. Og Jesus er nu igen i den Himmel, som han forlod for at frelse os. At Gud lod ham opstå fra graven, viser, at han havde fuldført sin gerning. Hans død på korset var nok til at bære vor synd.

Engang skal Jesus komme til jorden igen. Men da er det for at dømme levende og døde. De, der har sagt nej til hans frelse, skal dømmes til fortabelse. Men de, der har troet på Jesus, skal blive frelst.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 26.06.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også