06.06.2012 12:00 Age: 8 yrs
Gunner Jensen

Skrevet af:
Gunner Jensen

Direct Mail

Direct mail er engelsk og betyder direkte post. Det er en reklameform, hvor den, der vil sælge noget, sender adresserede breve ud til en afgrænset målgruppe, som man tror er særligt interesseret i produktet. Indimellem rammer sådan et brev ved siden af målgruppen, men Guds direkte post rammer altid plet.

Nogle gange kan jeg godt forstå, hvorfor jeg har fået den slags reklamebreve. For eksempel har vores familie fået en del breve vedrørende produkter til små børn, kort tid efter at vi har fået et nyt medlem i familien. Man har tænkt, at vi nok var særligt interesserede i det, de havde at sælge.

Men ikke alle direct mail-breve er lige velplacerede! For mig at se er der gået noget galt, når jeg nu på det seneste har fået flere af denne slags breve fra Ældre Sagen! Hvorfor de lige har udvalgt mig, kan jeg godt undre mig lidt over.

Vi har snakket om det ved aftensmaden, og der var enighed om, at det var et fejlskud.

Passer perfekt

Men det fejlplacerede brev har fået mig til at tænke på et helt andet brev, som ikke rammer ved siden af, men som taler lige ind i modtagernes situation. Bibelen er direct mail fra Gud til os mennesker. I Bibelen taler Gud sit ord til os gennem sine apostle og profeter. Og det brev er ikke noget fejlskud! Gud kender os, og han ved, hvad vi har brug for at høre. Hans budskab rammer præcist.

Jeg finder ikke brevene fra Ældre Sagen interessante. Men Bibelen, Guds brev til os, er bestemt værd at læse. Tænk bare på dette lille uddrag af Guds brev, hvor Jesus siger: "Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort" (Johannesevangeliet 6,37).


Gunner Jensen

Skrevet af:
Gunner Jensen

Lagt på nettet 06.06.2012

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også