16.05.2012 12:00 Age: 9 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Åndsfrihed

Mennesket har en ånd og dermed en intellektuel kapacitet, der langt overstiger aberne. Men vores ånd kan noget, der er endnu mere forskelligt fra aberne: vores ånd kan på en bevidst måde have kontakt med Ånd: med den åndelige dimension i tilværelsen. En hel åndsfrihed har begge aspekter med.

Jeg var til en høring om åndsfrihed på Christiansborg. Politikere og "almindelige mennesker" havde sat tid af til at arbejde med dette vigtige begreb. Meningerne var mildest talt delte. De fleste tilsluttede sig, at "åndsfrihed" indebærer, at alle mennesker har ret til at tænke og tro som de vil og at udtrykke det mundtligt og skriftligt. Men der var til gengæld rygende uenighed om, hvad det skal betyde i praksis.

Ånd og aber

En debattør sagde, at "ånd" var det, der adskilte mennesker fra aber: evnen til at tænke og danne sig sine egne meninger. Det er rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Mennesket ånd adskiller sig endnu mere, idet den kan have kontakt med tilværelsens åndelige dimension.

To slags ånd

Hvis vi ikke i "åndsfriheds"-debatten anerkender, at der ikke alene er ånd, men også Ånd på spil, så forstår vi aldrig hinanden. Som for eksempel ateisten, der i sit indlæg helt uskyldigt foreslog, om ikke bare vi kunne holde en almindelig dansk jul - altså uden det der med salmer og Jesus. For sådan en jul kunne vel samle os alle? Nej, det kan den naturligvis ikke - for nogle af os lægger noget åndeligt i julen, og så vil vi ikke nøjes med et folkefestligt opkog.

Det samme gælder dem, der ikke kan forstå (og slet ikke acceptere) at nogle ikke bare kan holde deres religion ude af det offentlige rum. Eller at nogle ikke bare kan synes, at alt muligt kan være i folkekirken, når de også selv får lov til at være der. Men Åndsfriheden forstår, at der for ethvert troende menneske er nogle ting, man ikke kan gå på kompromis med.

Frihed for ånd og Ånd

En hel Åndsfrihed - for både ånd og Ånd - indebærer naturligvis gensidig respekt og anerkendelse og frihed ligesom i åndsfriheden. Ikke alene for meninger og ytringer men også for en tro, der får nogle konkrete og praktiske udslag i hverdagen.

Selvfølgelig skal åndsfriheden nydes i respekt for hvordan disse ting påvirker andre - men også med en anerkendelse af, at for et troende menneske betyder det rigtig meget (og undertiden alt) ikke at blive forbudt at udtrykke sin tro i hverdagslivet.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 16.05.2012

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også