30.03.2016 13:10 Age: 6 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

516 menneskers møde med Jesus

I de 40 dage mellem Jesu opstandelse og hans himmelfart fortæller Bibelen om 12 forskellige episoder, hvor Jesus mødte sine disciple. Sammenlagt tæller de tolv episoder mindst 516 mennesker, som så Jesus i live efter hans død og begravelse.


Foto: Getty Images/iStockphoto

På selve opstandelsesdagen, påskedag, hører vi først om Jesu møde med Maria Magdalena og "den anden Maria" ved graven (1) (2). Derefter så disciplen Peter ham (3) og senere på dagen møder Jesus to andre disciple på vejen til Emmaus (den ene hed Kleopas) (4). Om aftenen dukker Jesus op hos de 10 af disciplene, der havde gemt sig for offentligheden og her viser Jesus dem sine sår fra korset (5).

Fra skepsis til tro

En uge senere mødes han igen med disciplene, som nu også tæller Thomas, der i mellemtiden havde udtrykt sig meget skeptisk overfor de andre disciples beretning om den genopstandne Jesus. Han bliver overbevist, da han får lov at røre ved Jesus og konstatere, at han ikke blot er et syn (6).

Herefter følger 3 episoder: Først er det mødet med syv disciple mens de fisker i Genesareth Sø og hvor de spiser sammen med ham på stranden (7). Senere mødes Jesus med disciplene på et bjerg i Galilæa, hvor han giver dem befalingen om at gøre alle mennesker til hans disciple (missionsbefalingen) (8). Og endelig er der det sidste møde ved Oliebjerget, hvor Jesus velsigner dem og bliver optaget til himlen (9).

I tillæg til disse 9 episoder fortæller Paulus i 1. Korintherbrev kap 15, at Jesus også mødte sin halvbror Jakob (10), der indtil opstandelsen var skeptisk overfor Jesus, men senere blev leder for menigheden i Jerusalem. Paulus fortæller også at "dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live" (11) og endelig at han mødte Paulus selv på vejen til Damaskus (12).

Fælles for disse møder med Jesus var, at Jesus var til stede fysisk. De talte med ham, de rørte ved ham og de spiste sammen med ham.

Håb, glæde og frihed

Man kan indvende meget imod disse møder med den opstandne Jesus, men der er ingen tvivl om, at disciplene selv, og en del andre omkring dem, var inderligt overbevist om, at de havde mødt den genopstandne Jesus Kristus. Og i årene efter spredte de sig ud over hele romerriget med budskabet om Jesu sejr over døden. Et budskab som kostede de fleste af dem livet og et budskab som her 2000 år senere stadig forandrer mennesker og skaber håb, glæde og frihed.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.03.2016

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også