Dåben

Dåben er indgangen til Guds rige. Her bliver vi Guds børn og med-lemmer i kirkens fællesskab

Dåben er så afgørende, at Jesus kalder den en ny fødsel. Her bliver vi ét med Jesus i hans død og opstandelse. På den måde bliver renset til fra vores synd og får del i løftet om et evigt liv.

Gennem troen på Gud vokser dåbens liv og gaver i os, så vi kan kalde os kristne.

Alle svar og artikler med nøgleordet dåben

Udvalgte artikler og svar om Dåben

14.01.2004

inTRO Hvad betyder dåben?

At være kristen er at være Guds barn, dvs. have et fortroligt og tæt forhold til Gud i himlen, sådan som et barn har det til sine forældre. [mere]

03.06.2004

Troens ABC Dåben

Dåben er et af sakramenterne i den evangelisk-lutherske kirke. Dåben gør os til Guds børn og medlemmer af kirken, både juridisk og åndeligt.[mere]


11.02.2015

Aldrig alene

Døbefont - lille

Man kan være alene og forbundet med andre på samme tid. Det er vi i dåben, som på en helt særlig måde forbinder os med Jesus Kristus og hans legeme.[mere]

17.11.2011

Virker dåben uden tro?

Jeg har læst lidt i Luthers store katekismus om dåben og jeg er lidt forvirret over hvilken rolle troen betyder i dåben. Luther siger her: "For det tredje, da vi har set dåbens store nytte og kraft, så lad os nu videre se,...[mere]

05.01.2011

Får vi Helligånden i dåben?

Jeg har et spørgsmål omkring det med dåb, og modtagelse af Helligånden. Ud fra artikler om emnet her på siden, så modtager man Helligånden i dåben og det er jeg også enig i. Men i Apostlenes Gerninger kap. 10,44-48 hvor Peter har...[mere]