Dåben

Dåben er indgangen til Guds rige. Her bliver vi Guds børn og med-lemmer i kirkens fællesskab

Dåben er så afgørende, at Jesus kalder den en ny fødsel. Her bliver vi ét med Jesus i hans død og opstandelse. På den måde bliver vi renset fra vores synd og får del i løftet om et evigt liv.

Gennem troen på Gud vokser dåbens liv og gaver i os, så vi kan kalde os kristne.

Alle svar og artikler med nøgleordet dåben

Udvalgte artikler og svar om Dåben

11.02.2015

Aldrig alene

Døbefont - lille

Man kan være alene og forbundet med andre på samme tid. Det er vi i dåben, som på en helt særlig måde forbinder os med Jesus Kristus og hans legeme.[mere]

14.01.2004

inTRO Hvad betyder dåben?

At være kristen er at være Guds barn, dvs. have et fortroligt og tæt forhold til Gud i himlen, sådan som et barn har det til sine forældre. [mere]


03.06.2004

Troens ABC Dåben

Dåben er et af sakramenterne i den evangelisk-lutherske kirke. Dåben gør os til Guds børn og medlemmer af kirken, både juridisk og åndeligt.[mere]

17.11.2011

Virker dåben uden tro?

Jeg har læst lidt i Luthers store katekismus om dåben og jeg er lidt forvirret over hvilken rolle troen betyder i dåben. Luther siger her: "For det tredje, da vi har set dåbens store nytte og kraft, så lad os nu videre se,...[mere]

05.01.2011

Får vi Helligånden i dåben?

Jeg har et spørgsmål omkring det med dåb, og modtagelse af Helligånden. Ud fra artikler om emnet her på siden, så modtager man Helligånden i dåben og det er jeg også enig i. Men i Apostlenes Gerninger kap. 10,44-48 hvor Peter har...[mere]