01.10.2008 12:00 Alder: 12 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Tro lindrer smerte 12%

Jeg undrer mig ofte over den naive og smalsynede logik, som såkaldte videnskabelige forskere og eksperter kan lægge for dagen. Og jeg undrer mig over den nærmest religiøse interesse især medierne viser for disse populærvidenskabelige undersøgelser. Og jeg undrer mig over, at vi sagesløse nyhedsforbrugere lader os spise af med alt for letkøbte og ubrugelige "fakta".

Tro og smerte

I dag læser jeg fx en artikel i Kristeligt Dagblad med følgende overskrift: Forskning: Tro på Gud lindrer smerte. Engelske forskere har udsat henholdsvis katolikker og ateister for elektrochok og har fundet ud af, at katolikkerne føler 12% mindre smerte end ateisterne. Især hvis de samtidig får lov at kigge på et billede af jomfru Maria!

Og hvad kan vi så lære af det? At det beviser, at tro på Gud lindrer smerte? Og at Gud derfor er en realitet? Nej, hverken eller.

Der er ingen tvivl om, at en personlig tro er en ressource, som giver tryghed og overskud og mental styrke. Og da sammenhængen mellem psykisk og fysisk velvære er en kendt sag, kan det ikke komme bag på nogen, at religiøst troende mennesker i mange tilfælde er bedre til at klare modgang. Men siger det noget om Gud? Intet som helst.

Een af forskerne bag undersøgelsen udtaler da også, at hvis ateisterne fik lov at se på et billede af en som de elskede, så ville det muligvis have samme effekt. Jamen hvorfor har man så ikke prøvet det? Og hvorfor har man ikke inddraget en række andre religiøse overbevisninger i samme undersøgelse? Hvorfor har man ikke testet de samme personer på andre følelser?

Hvorfor sidder jeg tilbage med en følelse af, at den slags undersøgelser - eller rettere: præsentationen af dem - kun gør mig dummere? Hvis nu jeg blev lidt grundigere informeret om undersøgelsens præmisser og metoder, så kunne jeg måske danne mig en mening om hvordan resultatet kan udlægges. Men her konstateres bare det videnskabelige faktum, at tro på Gud giver 12% panodil-effekt.

Tro på Gud - Bibelens Gud - giver meget mere end 12% smerte-lindring. Den giver evigt liv, daglig tilgivelse og vejledning til livet. Det er der ingen forskning, som kan måle, men det tror jeg mere på.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 01.10.2008

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også