14.05.2022 15:58 Alder: 2 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Som på skabelsens morgen

(Jesus sagde): »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Johannesevangeliet kapitel 8, vers 28-36

 

Vi kan som danskere være taknemmelige for den frihed, som vi oplever i vores land. Frihed til at tro og tale om det, vi er overbevist om. Politisk og religiøst. Politisk kan vi vælge mellem mange partier, og vi kan opdrage vores børn efter vores overbevisning. Hvilken glædelig frihed. Det er mange år siden, vi var under et andet lands magt og overherredømme. Vi har stor frihed.

Men Jesus peger på en afgørende frihed, som vi ikke har. Vores vilje til at gøre det gode overtrumfes af vores egoistiske natur. Vi er trælle i eget hus og har ikke status af at være frie. Vi er lukket ude.

Kampen mod vores synder, døden i os og fortabelsens konsekvens er tabt for os. Vi er trælle. Vi kan sprælle, lige så meget, vi vil.

Derfor siger Jesus: "Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie."

Vores frihed ligger i at være knyttet sammen med Jesus. Han kan give os status af at være sønner og ikke trælle. Gennem sit ord tilgiver han vores synder, så de ikke har krav på os. Han giver os liv, så vi altid skal være sammen med ham. Han lukker fortabelsen og åbner livsfællesskab med os.

Det er en frihed, som gør os til børn af Gud. En frihed som på skabelsens morgen.


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 14.05.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også