20.10.2010 12:00 Alder: 10 yrs

Kampen mod evig lidelse

I denne uge er 4200 kristne kirkeledere fra 198 lande samlet i Sydafrika til verdens hidtil største missionskonference. En konferencen som skal opmuntre og vejlede verdens kristne til at se mulighederne og til frimodigt at møde udfordringerne for kirkernes fremtid.

Eet af emnerne på konferencen er "den lidende verden". Både i de enkelte menneskers og familiers liv såvel som i lande og områder, der er ramt af nød, krig og sygdom. 

Vi kristne ser og oplever verden omkring os som en verden, der er i stykker og som har brug for heling. Og det er en heling og en frelse som både handler om livet før døden og om livet efter døden. Som en af hovedtalerne har formuleret det: "we Christians care about all suffering, especially eternal suffering". (Vi kristne bekymrer os om al lidelse, især den evige lidelse).

Gud har i Kristus forligt verden med sig selv

Sådan skriver Paulus i 2. Korintherbrev 5,19 og sådan lyder også konferencens centrale tema. For det er lige præcis det som er Bibelens og verdens kristnes svar på verdens nød: At gennem Jesus Kristus har Gud skabt håb og frelse for hele verden. Og dette budskab er kirken og de enkelte kristne kaldet til at formidle i både ord og handling.

Vi tror ikke på økonomisk vækst eller bæredygtigt miljø som løsningen på verdens problemer. Vi har brug for for noget større og stærkere, nemlig at Gud skaber en helt ny jord! Og for hvert enkelt menneske begynder det med at "lade sig forlige med Gud" og at tage imod den nyskabelse og forvandling, som er nødvendig for hvert eneste menneske. På denne måde vokser også den helende næstekærlighed, som Guds ånd skaber i frelste mennesker og som verden har så meget brug for.

Den "Tredje Lausane konference for verdens mission" i Cape Town demonstrerer hvordan de kristne kirkner i dag vokser som aldrig før. Ikke i Vest-europa og Nord-amerika, men i Asien, i Afrika og Sydamerika. Og også i den arabiske verden!

Kristus er verdens håb. Og det er et håb som vokser.

Følg konferencen på twitter.com/capetown2010 og se en flot video om kristendommens historie her: conversation.lausanne.org/en/conversations/detail/11320


Lagt på nettet 20.10.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også